TechXtile Start-Up Challenge İnovatif Girişimcileri Bekliyor

08.08.2019

 

UTİB tarafından düzenlenen Techxtile Start-Up Challenge'a başvurular başladı

Tekstilde yeni girişimciler ve projeler aranıyor

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) tarafından 22-23 Ekim tarihlerinde Bursa'da gerçekleştirilecek olan 11.  Uluslararası Ar-Ge Proje Pazarı kapsamında düzenlenen Techxtile Start-Up Challenge programına başvurular başladı Tekstil alanında ihracatta katma değerin artırılması, yeni teknoloji ve metotların üretim süreçlerine kazandırılması, yenilikçi ürünler tasarlanması, yeni girişimci ve tasarımcıların teşvik edilmesi ve üniversite-sanayi iş birliğinin güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen Techxtile Start-Up Challenge programına başvurular, 11 Eylül Çarşamba gününe kadar devam edecek.  

Değerlendirme sonucunda finale kalan finalistler, Milano'da 10 gün sürecek Kuluçka ve Hızlandırıcı Programa katılım, bir yıl süresince profesyonel mentorluk desteği, ULUKOZA programı ile 200 bin TL TÜBİTAK hibesine hak kazanma fırsatı, patent başvurusu ve yüzde 100 firma kuruluş desteği, şirket kurma masraflarının karşılanması, bir yıllık muhasebe desteği, Bursa Teknik Üniversitesi Kuluçka Merkezi imkânlarından faydalanmak gibi ödüllerin sahibi olmaya hak kazanacak. 

Tekstilde katma değeri artırmak için 11 yıldır durmadan çalışıyoruz

UTİB tarafından 2009 yılında bir ilk olarak gerçekleştirilen ve tüm sektörlere örnek teşkil eden “UTİB Türkiye Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe Uluslararası Ar-Ge Proje Pazarı Zirvesi” 10 yılda sektöre önemli çıktılar kazandırdı. Katma değeri yüksek teknolojiyi sektörümüze en doğru şekilde kazandırabilmek amacıyla, sanayiye uygulanabilir girişimlerden hareketle etkinliğimizi 11. Yılında farklı bir kulvara “TechXtile Start-Up Challenge” adı altında düzenlenecek etkinliğe sadece Türkiye'den değil tüm dünyadan 18 yaşını tamamlamış öğrenciler, mezunlar, araştırmacılar, kamu veya özel kurum çalışanları, girişimci adayları, inovasyon yapan ekipler, start-up sahipleri bireysel veya ekip olarak katılabilecek.

Sektörün öncelik verdiği teknolojik alanlar neler?

·Tekstilde Bilişim; Üretimde randıman ve kapasite kullanımını artıran sistemler, yeni algoritmalar, ERP yazılımları, önlenebilir bakım, yüksek hızda veri toplamak ve işlemek, kalite kontrol ve sıfır-hata verimlilik yazılımları, 3D modelleme yazılımları, yapay zeka uygulamaları, vb.

·Yenilikçi Malzeme; Yeni polimerler, biyo polimerler, nano lifler, yeni lif teknolojileri, yüksek performanslı lifler, yüksek performanslı malzemeler, dokusuz yüzeyler, tekstillere fonksiyonellik kazandıran bitim ve kaplama malzemeleri, kompozitler, uygulanabilir reçineler, doğal malzemeler, etkin ve çevreci solventler, geri dönüşümlü ve /veya organik tekstiller, doğal lifler, iplik, boya ve kimyasallarda yenilikçi ve milli hammaddeler, vb.

·Teknik Tekstil; Yüksek performanslı lifler, koruyucu tekstiller, akıllı ve fonksiyonel tekstiller, otomotiv ve taşımacılıkta kullanılan tekstiller, tıbbı amaçlı tekstiller, jeo-tekstiller, endüstriyel tekstiller, inşaat tekstilleri, ekolojik tekstiller, spor amaçlı tekstiller, koruyucu tekstiller, vb.

·Sektöre Özel Uygulamalar; Savunma sanayine yönelik tekstiller, tıbbi amaçlı tekstiller, yapay organlar, tarım tekstilleri, yapı ve inşaatlarda kullanılan tekstiller, paketleme amaçlı tekstiller, giyilebilir teknolojiler, performans artırıcı akıllı tekstiller, sensör uygulamaları, elektronik tekstil, fotovoltaik tekstiller, plasma teknolojileri ve uygulamaları, negatif iyon uygulamaları, vb.

·Yeni Üretim Süreçleri; Kenevirde işlenebilirlik ve yeni üretim yöntemleri, ozon kullanımını artıran yeni prosesler, yenilikçi iplik çekim makineleri, yenilikçi reçeteler, reçetelerde standardizasyon yaklaşımları, melanjlar, spinning'de yeni yaklaşımlar, elyafta yüzey modifikasyonu, üretimde ileri otomasyon, robotik uygulamalar, dijitalleşme ve Endüstri 4.0 uygulamaları, proses optimizasyonu, diğer yenilikçi üretim teknolojileri, vb.

·Çevreci ve Sürdürülebilir Alanlar; Fosfatsız çevreci yaklaşımlar, biyobozunur malzemeler, tekstilde yenilenebilir enerji uygulamaları, akıllı enerji yönetimi, enerjide tasarruf, karbon ayak izine dair yenilikçi uygulamalar, kimyasal malzemelerde izlenebilirlik uygulamaları, susuz boyama yöntemleri, atık su uygulamaları, yeni arıtma yöntemleri, arıtmada küçük ve kompakt sistemler, yöntemler, vb.

Detaylı bilgi ve katılım için: https://techxtile.net