Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB)

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB), ticareti geliştirme faaliyetleri, ihracata yönelik devlet yardımları, eğitim, seminer ve konferans düzenlenmesi, dâhilde işleme rejimi ve ihracatın desteklenmesi ve geliştirilmesi konusundaki hizmet ve görevler çerçevesinde üyelerini desteklemektedir.

Uludağ İhracatçı Birlikleri bünyesinde 1987 yılında Bursa'da kurulan Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) 2017 yılı sonu itibariyle 116 milyon dolar ihracat rakamına ulaşmış olup Türkiye'nin 18 ilinde 118 aktif üyeye sahiptir.

UYMSİB, ihracatçıları bilgilendirmek adına yıl boyunca düzenlediği çeşitli seminer ve paneller aracılığıyla üreticilerin ve ihracatçıların bir araya gelmesini sağladığı gibi, çeşitli ürün ihracında yaşadığı sorunları tespit ederek, çözüm önerilerinin dile getirilmesi ve çözüme ilişkin uygulamaların hayata geçirilmesi için etkin bir rol oynamaktadır.

2017 yılı itibariyle UYMSİB ihracatı bir önceki yıla göre değer bazında %+15 artışla 116,2 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Ürün grubu bazında gerçekleştirdiğimiz ihracat rakamlarına bakıldığında; öne çıkan ihraç kalemlerimiz arasında zeytin, yaş meyvede kiraz ve bölgesel ürünümüz olan Bursa Siyah İnciri, nar, armut, üzüm ve ayva ayrıca yaş sebzede biber ve domates gelmektedir. En önemli ihracat pazarlarımız başta Almanya olmak üzere, Hollanda, Birleşik Krallık, Rusya Federasyonu, Romanya, Belçika, İsveç, Hong Kong, Fransa ve Avusturya'dır. Avrupa Birliği Ülkeleri ihracatımızda en önemli paya sahiptir. Avrupa Birliği Ülkelerini sırasıyla; Bağımsız Devletler Topluluğu, Uzakdoğu Ülkeleri, Diğer Avrupa Ülkeleri, Ortadoğu Ülkeleri, Kuzey Amerika Serbest Ticaret, Serbest Bölgeler, Okyanusya Ülkeleri, Afrika Ülkeleri, Diğer Amerikan Ülkeleri ve Diğer Asya Ülkeleri izlemiştir.

UYMSİB olarak bilgilendirme toplantıları, ihracatın arttırılması amacıyla sektör temsilcilerinin bir araya geldiği değerlendirme toplantıları, sektör paydaşları ile iş birliği ve koordinasyon sağlanması çalışmaları,  sektörel seminer,  toplantılar, paneller gibi etkinlikler organize edilmesi çalışmaları yapılmaktadır. 2018 yılında da sektör ihracatının arttırılması için çalışmalarımız devam edecektir.

 

www.yms.gov.tr