Automechanica Jeddah 2019

ULUDAĞ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİ'NE

SİRKÜLER NO: 335

 

    26 – 28 Şubat 2019 tarihleri arasında Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde düzenlenecek olan Automechanika Jeddah 2019 fuarına Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği tarafından milli katılım düzenlenmesi planlanmakta olup,  fuara  ait  detaylar  aşağıda belirtilmektedir.

    Fuarın seyahat ve konaklama hariç diğer standart hizmetler dâhil nakliyeli ve  dekorlu standlı m² satış fiyatı 945 Dolar olarak belirlenmiş olup, 2017/4 sayılı  Yurtdışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine  İlişkin  Karar  kapsamında desteklenmesi için Ekonomi Bakanlığına müracaat edilmiştir. Ticaret Müşavirliğimizden alınan bilgiye göre Toyota, Hyundai ve Amerikan araç  markalarının pazara  hakim olduğu ve  Toyota,  Hyundai ve Amerikan araçları için parçalar üreten firmalarımızın fuarda daha başarılı olabileceği belirtilmektedir.

    Fuara katılmak isteyen firmaların 4.000 ABD Doları avansı Vakıflar Bankası Bursa Organize Sanayi Şubesi (Şube Kodu:398) nezdindeki DOLAR HESAP NO: 00158048012268448 IBAN NO: TR740001500158048012268448 hesabına katılımcı şirket banka hesabından Birliğimiz banka hesabına olacak şekilde ödedikten  sonra  aşağıda verilen linkten ulaşılabilen online başvuru formunu doldurmaları ve formda yer alan dekont yükleme alanına dekontun bir  kopyasını  yüklemeleri  gerekmektedir. Katılımcı  firmaların Türkiye Milli Standına yerleştirilmeleri 3 kriter sırasıyla göz önüne alınarak Birliğimizce gerçekleştirilecektir:

1)Fuara Birliğimiz organizasyonu ile daha önceki yıllarda katılım sağlayıp sağlamama ve eski katılım sayısı

2)Avans ödemesi önceliği

3)Talep edilen m2 büyüklüğü

    Söz konusu fuar için yatırılan avans ödemesinin açıklama kısmına  Automechanika Jeddah 2019 fuarı için yatırıldığı yazılmalıdır. Firmalarımızın herhangi bir sebepten ötürü katılımdan vazgeçmeleri durumunda yatırmış oldukları katılım ücretleri geri ödenmeyecektir. Fuar başvurusunun en geç 31 Ağustos 2018 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.

Bilgilerini  ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır

Mümin KARACAKAYALILAR

Genel Sekreter

 

 

Fuara Online Başvuru Linki: https://goo.gl/hnm9WK

 

Uygulanacak Teşvikler

    Fuar, Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu'nun 07.04.2017 tarih ve 30031 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2017/4 sayılı “Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar” çerçevesinde devlet desteği kapsamındadır. Bu karara göre; Bakanlıkça belirlenecek ve resmi web sayfasında ilan edilecek; yer kirası,  nakliye,  ulaşım ve standa ilişkin giderlere  karşılık olarak katılımcıya  metrekare bazında ödenecek bedelin

    Katılımcılar (üretici-imalatçı organizasyonları dahil) için % 50'si (toplam destek tutarı 75.000 TL'yi aşmamak üzere) fuara katılım sonrasında destek olarak ödenir.Bakanlık   destek   üst   limitini   her  takvim  yılı   başında   (TÜFE+Yİ-ÜFE)/2  oranında güncellemektedir.

    Desteğe tabi tüm ödemelerinin bankacılık sistemi içerisinde  havale  yoluyla  firma hesabından yapılması gerekmektedir. Şahıs firmaları söz konusu devlet desteğinden faydalanamamaktadır. Devlet  destek  oranında  ve  destek  şartlarında  yapılacak  olası değişiklikler  katılım bedeline  yansıtılacaktır.

 

Katılım ücreti

    Katılım bedeli (üretici/imalatçı  organizasyonları dahil):  945 ABD Doları ($) / m2 Fuara  katılan  firmalar  2017/4  sayılı  Karar kapsamında  yurt  dışı  fuar katılımlarına  sağlanan teşviklerden fuar  sonrası  yararlandırılacaklardır.Fuar katılımcısı firma,katılım toplam bedelinin tamamını Birliğimize ödeyecek ve Devlet Destek evraklarını Birliğimize teslim edecektir.

    Fuar katılımına ilişkin Devlet Desteği karşılığı tutar  fuar  sonrasında  dosyanızın Birliğimizce incelenmesine müteakip herhangi bir eksik bulunmaması durumunda Türkiye Cumhuriyet  Merkez Bankası tarafından  doğrudan firmanın banka hesabına yatırılacaktır.

 

Katılım Ücretine Dahil Hizmetler

  • Yer kirası
  • Özel tasarım stand inşaatı ve standın standart malzemelerle  genel dekorasyonu
  • Sergi mallarının gümrükleme  ve sigortalama  işlemleri  dahil gidiş-dönüş  nakliyesi
  • Elektrik,  İnternet bağlantısı
  • Fuar kataloğuna  giriş
  • Genel tanıtım giderleri
  • Türk katılımcıları  için hazırlanacak  katalogda yer alma
  • İçecek ikramları
  • Genel güvenlik  ve temizlik

Ödeme Koşulları

    Katılımcılar Automechanika Jeddah 2019 Fuarı  için  4.000  $  avansı  peşin ödeyeceklerdir (ödeme başvuru sahibi firma hesabından Birlik hesabına banka havalesi yoluyla yapılacaktır)(avansın ödendiğini gösterir dekont başvuru  formu  ile  birlikte online olarak yüklenecektir).  Avans ödemesi sonrası kalan tutar iki eşit taksitte ödenecektir:

1.taksit – en geç 1 Eylül 2018 tarihine kadar

2.taksit – en geç 1 Aralık 2018 tarihine kadar ödenmelidir.

    Firmalarımızın herhangi bir sebepten ötürü katılımdan vazgeçmeleri durumunda ödemiş oldukları katılım ücretleri geri ödenmeyecektir.

 

Ödemenin Yapılacağı Banka Hesap No

Alıcı: Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları  Birliği

Banka Adı: Türkiye Vakıflar Bankası Bursa Organize Sanayi Şubesi (398)

Dolar Hesap No: 00158048012268448

Dolar IBAN: TR740001500158048012268448

    Ödemeler yapılırken, fuarın adı dekont üzerinde belirtilecek ve  dekontun bir  kopyası online başvuru formunda yer alan alana yüklenecektir. (İlk ödemeyi yaptıktan sonra, banka dekontu ile birlikte Online Başvuru Formu'nu doldurmayı unutmayınız ve ulaştığına dair  teyit alınız.)

    Yurt  Dışında  Gerçekleştirilen  Fuar  Katılımlarının  Desteklenmesine  İlişkin  2017/4 Sayılı Kararın Uygulama Usul ve Esasları'nın 10. Maddesinin 1. ve 2. fıkrasında: (1) Organizatörlerin  tanıtım  desteği  kapsamındaki  harcamalarına  ilişkin  ödemeleri   ile katılımcıların yapacağı ödemelerin bankacılık sistemi çerçevesinde düzenlenen ödeme belgeleri ile tevsik edilmesi gereklidir. Katılımcı/organizatör  tarafından  bu  şekilde yapılmayan  ödemeler, fuar destek başvurusu kapsamında değerlendirmeye  alınmaz.(2)

    Katılımcılar,  yurt  dışındaki  fuar  iştirakleri   kapsamındaki   ödemelerini,   katılımcılara veya katılımcılar adına harcama  yapmaya yetkili  kişilere  ait banka hesabından destek müracaatı süresi içinde fuarın yetkili organizatörünün hesabına veya faturada açıkça belirtilen hesaba aktarmakla yükümlüdür.” denilmekte olup, teşvik ödemelerinde sıkıntı yaşamamanız açısından; fuara katılım bedeli ödemelerinin firmanız banka hesabından Birliğimizin banka hesabına aktarılması, bankaya elden ödeme yapılmaması gerekmektedir.

 

Başvuru ve Detaylı Bilgi İçin

ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

Fuarlar ve Tanıtım Şubesi Tel : 0 224 219 10 00

E-posta: aslantasu@uib.org.tr

İlgili Kişi; Uğur ASLANTAŞ dahili:1907

Online Başvuru Formu:  https://goo.gl/hnm9WK