Automechanika Riyad 2020 Fuarı Milli Katılım Organizasyonu

ULUDAĞ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİ'NE
SİRKÜLER NO: 310

 

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği tarafından 24-26 Şubat 2020 tarihleri arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleştirilecek olan Automechanika Riyadh 2020 Fuarı'na milli katılım organizasyonu düzenlenmesi planlanmakta olup, işbu duyuruya istinaden firmalarımızdan son başvuru tarihine kadar katılım başvuruları toplanacak, başvuran firma sayısının belli bir rakama ulaşmaması durumunda organizasyon iptal edilecektir. Buna istinaden anılan fuara katılmak isteyen firmalarımızın belirtilen son tarihten önce başvurularını tarafımıza iletmeleri büyük önem arz etmektedir. Son tarih kesinlikle daha ileriye atılmayacaktır.

Dünyanın en büyük petrol üreticilerinden birisi olan Suudi Arabistan, 30 milyonun üstünde nüfusu ve 25.000 USD'ye yakın kişi başı geliri ile aynı zamanda Körfez Ülkeleri arasındaki en büyük otomotiv pazarlarından birisi konumunda yer almaktadır. Ülkedeki iç pazar zaman zaman 800 bin adetlerin üzerinde çıksa da son yıllarda 500 bin adetler ortalamasında gerçekleşmektedir. Suudi Arabistan'ın 13 milyar USD'lik otomotiv ithalatı bulunmaktadır ve bu rakamın 9.5 milyar USD'sini binek otomobiller ithalatı oluşturmaktadır. Ülkeye ithal edilen araçların üçte biri kullanılmış/2. El araçlardır. Bu da ülkede canlı bir aftermarket pazarının bulunduğunu göstermektedir. Ülkemizin Suudi Arabistan'a yönelik otomotiv ihracatı 100-150 milyon USD aralığında seyretmektedir ve ihracatımızda tedarik endüstrisinin ağırlığı bulunmaktadır. Son yıllarda Suudi Arabistan otomotiv ihracatçılarımız açısından potansiyel barındıran önemli bir alternatif pazar konumuna ulaşmıştır. Ortadoğu'daki en büyük otomotiv ithalatçıları arasında yer alan Suudi Arabistan'ın öneminin önümüzdeki yıllarda daha da artması beklenmektedir.

Fuarın seyahat ve konaklama hariç diğer standart hizmetler dâhil nakliyeli ve dekorasyonlu standlı m² satış fiyatı 945 ABD Doları olarak belirlenmiş olup, 2017/4 sayılı Yurtdışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar kapsamında desteklenmesi için Ticaret Bakanlığına müracaat edilecektir.

Fuara katılmak isteyen firmaların 2.000 ABD Doları avansı Vakıflar Bankası Bursa Ticari Şube (Şube Kodu:1229) nezdindeki ABD DOLARI HESAP NO: 00158048012268448 IBAN NO: TR74 0001 5001 5804 8012 2684 48 Birliğimiz hesabına, katılımcı şirket banka hesabından Birliğimiz banka hesabına döviz transferi olacak şekilde ödedikten sonra https://bit.ly/2XP7Hze linkinden ulaşılabilen online başvuru formunu doldurmaları ve formda yer alan dekont yükleme alanına avans ödeme dekontunun bir kopyasını yüklemeleri gerekmektedir.

Katılımcı firmaların milli katılım alanına yerleştirilmeleri 3 kriter sırasıyla göz önüne alınarak Birliğimizce gerçekleştirilecektir:
1) Fuara, Birliğimiz organizasyonu ile daha önceki yıllarda katılım sağlayıp sağlamama ve eski katılım sayısı (Yerleşim sırasının belirlenmesinde en ağırlıklı kriter bu kriter olacaktır)
2) Avans ödeme ve başvuru yapma önceliği (2. ağırlıklı kriterdir)
3) Talep edilen m² büyüklüğü (3. ağırlıklı kriterdir)

Fuar başvurularının en geç 31 Temmuz 2019 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.

Automechanika Riyadh / Riyad-Suudi Arabistan / 24 – 26 Şubat 2020 / m2 fiyatı 945$ / başvuru için avans ödemesi 2.000$ / www.automechanikariyadh.com

Devlet Desteği: Ticaret Bakanlığınca hedef ülke olması durumunda %70, olmaması durumunda %50

Fuara başvuru linki: https://bit.ly/2XP7Hze

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır
Birgül POLAT
Genel Sekreter V.

 

Son başvuru tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar. Son başvuru tarihi ertelenmeyecek olup, o anki başvuru durumuna göre organizasyona devam / iptal kararı verilecektir. Birliğimizce fuar katılımının iptaline dair karar verilmesi durumunda, avans ödemesi yapan firmaların ödemeleri iade edilecektir.

 

Uygulanacak Teşvikler

 Fuar, Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu'nun 07.04.2017 tarih ve 30031 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2017/4 sayılı “Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar” çerçevesinde devlet desteği kapsamına Bakanlık onayı durumunda alınacaktır.
Bu karara göre; Bakanlıkça belirlenecek ve resmi web sayfasında ilan edilecek; yer kirası, nakliye, ulaşım ve standa ilişkin giderlere karşılık olarak katılımcıya metrekare bazında ödenecek bedelin
· Katılımcılar (üretici-imalatçı organizasyonları dahil) için % 50'si fuara katılım sonrasında destek olarak ödenir. (üst limit 2019 yılı için 107.000 TL'dir)
· Ticaret Bakanlığı'nca belirlenecek hedef ülkelerde gerçekleştirilecek fuarlarda destek oranı %70 olarak uygulanacaktır. (2020 yılı hedef ülkeleri henüz açıklanmamıştır.)
Desteğe tabi tüm ödemelerinin bankacılık sistemi içerisinde havale yoluyla firma hesabından yapılması gerekmektedir.
Şahıs firmaları söz konusu devlet desteğinden faydalanamamaktadır.

Katılım

bedeli

 Katılım bedeli (üretici/imalatçı organizasyonları dahil): 945 ABD Doları ($) / m2
Fuara katılan firmalar 2017/4 sayılı Karar kapsamında yurt dışı fuar katılımlarına sağlanan teşviklerden fuar sonrası yararlandırılacaklardır. Fuar katılımcısı firma, katılım toplam bedelinin tamamını Birliğimize ödeyecek ve devlet destek evraklarını, fuar bitimini müteakip en geç üç ay içerisinde kep (kayıtlı e-posta sistemi) üzerinden Birliğimize gönderecektir.
Fuar katılımına ilişkin Devlet Desteği karşılığı tutar fuar sonrasında dosyanızın Birliğimizce incelenmesine müteakip herhangi bir eksik bulunmaması durumunda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından doğrudan firmanın banka hesabına yatırılacaktır.

Katılım Ücretine

Dahil Hizmetler

 - Yer kirası
- Özel tasarım stant inşaatı ve standın standart malzemelerle genel dekorasyonu
- Sergi mallarının gümrükleme ve sigortalama işlemleri dahil gidiş-dönüş nakliyesi
- Elektrik, internet bağlantısı
- Fuar kataloğuna giriş
- Genel tanıtım giderleri
- Türk katılımcıları için hazırlanacak katalogda yer alma
- İçecek ikramları
- Genel güvenlik ve temizlik

Ödeme Koşulları

 Katılımcılar 2.000 $ avansı peşin ödeyeceklerdir (ödeme başvuru sahibi firma hesabından Birlik hesabına banka havalesi yoluyla yapılacaktır)
(avansın ödendiğini gösterir dekont başvuru formu ile birlikte online olarak
yüklenecektir).
Avans ödemesi sonrası kalan tutar iki eşit taksitte ödenecektir:
1.taksit – en geç 1 Ekim 2019 tarihine kadar
2.taksit – en geç 31 Aralık 2019 tarihine kadar ödenmelidir.
Firmalarımızın herhangi bir sebepten ötürü katılımdan vazgeçmeleri durumunda ödemiş oldukları katılım ücretleri geri ödenmeyecektir.

Ödemenin Yapılacağı Banka Hesap No

Alıcı: Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği
Banka Adı: Türkiye Vakıflar Bankası Bursa Ticari Şubesi (1229)
Dolar Hesap No: 00158048012268448
Dolar IBAN: TR74 0001 5001 5804 8012 2684 48

Ödemeler yapılırken, fuarın adı dekont üzerinde belirtilecek ve dekontun bir kopyası online başvuru formunda yer alan alana yüklenecektir. (İlk ödemeyi yaptıktan sonra, banka dekontu ile birlikte Online Başvuru Formu'nu doldurmayı unutmayınız ve ulaştığına dair teyit alınız.)
Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Kararın Uygulama Usul ve Esasları'nın 10. Maddesinin 1. ve 2. fıkrasında:
(1) Organizatörlerin tanıtım desteği kapsamındaki harcamalarına ilişkin ödemeleri ile katılımcıların yapacağı ödemelerin bankacılık sistemi çerçevesinde düzenlenen ödeme belgeleri ile tevsik edilmesi gereklidir. Katılımcı/organizatör tarafından bu şekilde yapılmayan ödemeler, fuar
destek başvurusu kapsamında değerlendirmeye alınmaz.
(2) Katılımcılar, yurt dışındaki fuar iştirakleri kapsamındaki ödemelerini, katılımcılara veya katılımcılar adına harcama yapmaya yetkili kişilere ait banka hesabından destek müracaatı süresi içinde fuarın yetkili organizatörünün hesabına veya faturada açıkça belirtilen hesaba aktarmakla yükümlüdür.” denilmekte olup, teşvik ödemelerinde sıkıntı yaşamamanız açısından; fuara katılım bedeli ödemelerinin firmanız banka hesabından Birliğimizin banka hesabına aktarılması, bankaya elden ödeme yapılmaması gerekmektedir.

Başvuru ve Detaylı Bilgi İçin

ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Fuarlar ve Heyetler Şubesi
Tel : 0 224 219 10 00
E-posta: kuklene@uib.org.tr
İlgili Kişi; Eyüp KUKLEN dahili:1905
Online Başvuru Formu: https://bit.ly/2XP7Hze