INA PAACE Automechanika Mexico City 2019

ULUDAĞ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİ'NE
SİRKÜLER NO: 49

 

Meksika'nın başkenti Mexico City'de düzenlenecek olan INA PAACE Automechanika Mexico City 2019 Fuarı 10 - 12 Temmuz 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olup, söz konusu fuara Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği tarafından milli katılım düzenlenmesi planlanmaktadır.

Fuarın seyahat ve konaklama hariç diğer standart hizmetler dâhil nakliyeli ve dekorlu standlı m² satış fiyatı 750 Dolar olarak belirlenmiş olup, 2017/4 sayılı Yurtdışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar kapsamında desteklenmesi için Ticaret Bakanlığına müracaat edilmiştir. Fuara katılmak isteyen firmaların 3.250 ABD Doları avansı Vakıflar Bankası Bursa Organize Sanayi Şubesi (Şube Kodu:398) nezdindeki DOLAR HESAP NO: 00158048012268448 IBAN NO: TR740001500158048012268448 hesabına katılımcı şirket banka hesabından Birliğimiz banka hesabına olacak şekilde ödedikten sonra aşağıda verilen linkten ulaşılabilen online başvuru formunu doldurmaları ve formda yer alan dekont yükleme alanına dekontun bir kopyasını yüklemeleri gerekmektedir.

Katılımcı firmaların Türkiye Milli Standına yerleştirilmeleri 3 kriter sırasıyla göz önüne alınarak Birliğimizce gerçekleştirilecektir:

1) Fuara Birliğimiz organizasyonu ile daha önceki yıllarda katılım sağlayıp sağlamama ve eski katılım sayısı
2) Avans ödemesi önceliği
3) Talep edilen m2 büyüklüğü

Söz konusu fuar için yatırılan avans ödemesinin açıklama kısmına INA PAACE Automechanika Mexico City 2019 fuarı için yatırıldığı yazılmalıdır. Firmalarımızın herhangi bir sebepten ötürü katılımdan vazgeçmeleri durumunda yatırmış oldukları katılım ücretleri geri ödenmeyecektir. Fuar başvurusunun en geç 29 Mart 2019 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.
Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

 

e-imzalıdır
Tansu SİNAĞ
Genel Sekreter V.

 

Fuara başvuru online linki: https://bit.ly/2Txyg6s

 

Uygulanacak Teşvikler:
Fuar, Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu'nun 07.04.2017 tarih ve 30031 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2017/4 sayılı “Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar” çerçevesinde devlet desteği kapsamındadır. Bu karara göre; Bakanlıkça belirlenecek ve resmi web sayfasında ilan edilecek; yer kirası, nakliye, ulaşım ve standa ilişkin giderlere karşılık olarak katılımcıya metrekare bazında ödenecek bedelin
· Katılımcılar (üretici-imalatçı organizasyonları dahil) için % 70'i (toplam destek tutarı 107.000 TL'yi aşmamak üzere) fuara katılım sonrasında destek olarak ödenir.
Desteğe tabi tüm ödemelerinin bankacılık sistemi içerisinde havale yoluyla firma hesabından yapılması gerekmektedir. Şahıs firmaları söz konusu devlet desteğinden faydalanamamaktadır. Devlet destek oranında ve destek şartlarında yapılacak olası değişiklikler katılım bedeline yansıtılacaktır.

 

Katılım ücreti
Katılım bedeli (üretici/imalatçı organizasyonları dahil): 750ABD Doları ($) / m2 Fuara katılan firmalar 2017/4 sayılı Karar kapsamında yurt dışı fuar katılımlarına sağlanan teşviklerden fuar sonrası yararlandırılacaklardır. Fuar katılımcısı firma, katılım toplam bedelinin tamamını Birliğimize ödeyecek ve Devlet Destek evraklarını Birliğimize teslim edecektir. Fuar katılımına ilişkin Devlet Desteği karşılığı tutar fuar sonrasında dosyanızın Birliğimizce incelenmesine müteakip herhangi bir eksik bulunmaması durumunda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından doğrudan firmanın banka hesabına yatırılacaktır.

 

Katılım Ücretine Dahil Hizmetler
- Yer kirası
- Özel tasarım stand inşaatı ve standın standart malzemelerle genel dekorasyonu
- Sergi mallarının gümrükleme ve sigortalama işlemleri dahil gidiş-dönüş nakliyesi
- Elektrik, İnternet bağlantısı
- Fuar kataloğuna giriş
- Genel tanıtım giderleri
- Türk katılımcıları için hazırlanacak katalogda yer alma
- İçecek ikramları
- Genel güvenlik ve temizlik

 

Ödeme Koşulları
Katılımcılar INA PAACE Automechanika Mexico City 2019 Fuarı için 3.250 $ avansı peşin ödeyeceklerdir (ödeme başvuru sahibi firma hesabından Birlik hesabına banka havalesi yoluyla yapılacaktır)(avansın ödendiğini gösterir dekont başvuru  formu ile birlikte online olarak yüklenecektir). Avans ödemesi sonrası kalan tutar iki eşit taksitte ödenecektir:
1.taksit – en geç 30 Nisan 2019 tarihine kadar
2.taksit – en geç 30 Haziran 2019 tarihine kadar ödenmelidir.
Firmalarımızın herhangi bir sebepten ötürü katılımdan vazgeçmeleri durumunda ödemiş oldukları katılım ücretleri geri ödenmeyecektir.

 

Ödemenin Yapılacağı Banka Hesap No
Alıcı: Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği
Banka Adı: Türkiye Vakıflar Bankası Bursa Organize Sanayi Şubesi (398)
Dolar Hesap No: 00158048012268448
Dolar IBAN: TR740001500158048012268448

 

Ödemeler yapılırken, fuarın adı dekont üzerinde belirtilecek ve dekontun bir kopyası online başvuru formunda yer alan alana yüklenecektir. (İlk ödemeyi yaptıktan sonra, banka dekontu ile birlikte Online Başvuru Formu'nu doldurmayı unutmayınız ve ulaştığına dair teyit alınız.) Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Kararın Uygulama Usul ve Esasları'nın 10. Maddesinin 1. ve 2. fıkrasında:


(1) Organizatörlerin tanıtım desteği kapsamındaki harcamalarına ilişkin ödemeleri ile katılımcıların yapacağı ödemelerin bankacılık sistemi çerçevesinde düzenlenen ödeme belgeleri ile tevsik edilmesi gereklidir. Katılımcı/organizatör tarafından bu şekilde yapılmayan ödemeler, fuar destek başvurusu kapsamında değerlendirmeye alınmaz.


2) Katılımcılar, yurt dışındaki fuar iştirakleri kapsamındaki ödemelerini, katılımcılara veya katılımcılar adına harcama yapmaya yetkili kişilere ait banka hesabından destek müracaatı süresi içinde fuarın yetkili organizatörünün hesabına veya faturada açıkça belirtilen hesaba aktarmakla yükümlüdür.” denilmekte olup, teşvik ödemelerinde sıkıntı yaşamamanız açısından; fuara katılım bedeli ödemelerinin firmanız banka hesabından Birliğimizin banka hesabına aktarılması, bankaya elden ödeme yapılmaması gerekmektedir.

Başvuru ve Detaylı Bilgi İçin
ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Fuarlar ve Heyetler Şubesi
Tel : 0 224 219 10 00
E-posta: aslantasu@uib.org.tr
İlgili Kişi; Uğur ASLANTAŞ dahili:1907
Online Başvuru Formu: https://bit.ly/2Txyg6s