IZB Wolfsburg 2020 Fuarı

ULUDAĞ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİ'NE
SİRKÜLER NO: 503

 

06-08 Ekim 2020 tarihleri arasında Wolfsburg/Almanya'da düzenlenecek IZB 2020 Fuarı'na Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği tarafından milli katılım organizasyonu düzenlenecektir.
2018 yılında 38.000 m² alanda düzenlenen fuara, 34 ülkeden 838 firma katılmış ve 50.000 profesyonel ziyaretçi fuarı ziyaret etmiştir.
Fuarın seyahat ve konaklama hariç diğer standart hizmetler dâhil, nakliyeli ve dekorlu stantlı m² satış fiyatı 400 €/m² olarak belirlenmiş olup, 2017/4 sayılı Yurtdışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar kapsamında desteklenmesi için Ticaret Bakanlığına müracaat edilecektir.
Fuara katılmak isteyen firmaların 1.200 Euro avansı Vakıflar Bankası Bursa Organize Sanayi Şubesi (Şube Kodu:398) nezdindeki EURO HESAP NO: 00158048012268452 IBAN NO: TR630001500158048012268452 hesabına katılımcı şirket banka hesabından Birliğimiz banka hesabına havale olacak şekilde ödedikten sonra aşağıda verilen linkten ulaşılabilen online başvuru formunu doldurmaları ve formda yer alan dekont yükleme alanına dekontun bir kopyasını yüklemeleri gerekmektedir.
Katılımcı firmaların Türkiye Milli Standına yerleştirilmeleri 3 kriter sırasıyla göz önüne alınarak Birliğimizce gerçekleştirilecektir:

1) Fuara Birliğimiz organizasyonu ile daha önceki yıllarda katılım sağlayıp sağlamama ve eski katılım sayısı
2) Avans ödemesi önceliği
3) Talep edilen m2 büyüklüğü

Söz konusu fuar için yatırılan avans ödemesinin açıklama kısmına IZB 2020 fuarı için yatırıldığı yazılmalıdır. Firmalarımızın herhangi bir sebepten ötürü katılımdan vazgeçmeleri durumunda yatırmış oldukları katılım ücretleri geri ödenmeyecektir. Fuar başvurusunun en geç 30 Aralık 2019 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.
Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır
Mümin KARACAKAYALILAR
Genel Sekreter

 

Fuara Online Başvuru Linki: https://bit.ly/2MNbJAs

EK: Katılım şartları (2 sayfa)

 

 

Uygulanacak Teşvikler

 Fuar, Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu'nun 07.04.2017 tarih ve 30031 sayılı Resmi Gazete'de   yayımlanan 2017/4 sayılı “Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine   İlişkin Karar” çerçevesinde devlet desteği kapsamına Bakanlık onayı durumunda alınacaktır.
 Bu karara göre; Bakanlıkça belirlenecek ve resmi web sayfasında ilan edilecek; yer kirası,   nakliye, ulaşım ve standa ilişkin giderlere karşılık olarak katılımcıya metrekare bazında   ödenecek  bedelin
  · Katılımcılar (üretici-imalatçı organizasyonları dahil) için % 50'si fuara katılım sonrasında   destek   olarak ödenir. (üst limit 2019 yılı için 107.000 TL'dir)
  · Ticaret Bakanlığı'nca belirlenecek hedef ülkelerde gerçekleştirilecek fuarlarda destek oranı   %70 olarak uygulanacaktır. (2020 yılı hedef ülkeleri henüz açıklanmamıştır.)

 Desteğe tabi tüm ödemelerinin bankacılık sistemi içerisinde havale yoluyla firma hesabından   yapılması gerekmektedir.
 Şahıs firmaları söz konusu devlet desteğinden faydalanamamaktadır.

Katılım

bedeli

 Katılım bedeli (üretici/imalatçı organizasyonları dahil): 400 Avro (€)/ m2 Fuara katılan firmalar   2017/4 sayılı Karar kapsamında yurt dışı fuar katılımlarına sağlanan teşviklerden fuar sonrası   yararlandırılacaklardır. Fuar katılımcısı firma, katılım toplam bedelinin tamamını Birliğimize   ödeyecek ve devlet destek evraklarını, fuar bitimini müteakip en geç üç ay içerisinde kep (kayıtlı   e-posta sistemi) üzerinden Birliğimize gönderecektir.
 Fuar katılımına ilişkin Devlet Desteği karşılığı tutar fuar sonrasında dosyanızın Birliğimizce   incelenmesine müteakip herhangi bir eksik bulunmaması durumunda Türkiye Cumhuriyet   Merkez Bankası tarafından doğrudan firmanın banka hesabına yatırılacaktır.

Katılım Ücretine

Dahil Hizmetler

 - Yer kirası
 - Özel tasarım stant inşaatı ve standın standart malzemelerle genel dekorasyonu
 - Sergi mallarının gümrükleme ve sigortalama işlemleri dahil gidiş-dönüş nakliyesi
 - Elektrik, internet bağlantısı
 - Fuar kataloğuna giriş
 - Genel tanıtım giderleri
 - Türk katılımcıları için hazırlanacak katalogda yer alma
 - İçecek ikramları
 - Genel güvenlik ve temizlik

Ödeme Koşulları

 Katılımcılar 1.200 € avansı peşin ödeyeceklerdir (ödeme başvuru sahibi firma hesabından Birlik   hesabına banka havalesi yoluyla yapılacaktır) (avansın ödendiğini gösterir dekont başvuru formu   ile birlikte online olarak yüklenecektir).
 Avans ödemesi sonrası kalan tutar iki eşit taksitte ödenecektir:
 1. taksit – en geç 1 Mart 2020 tarihine kadar
 2. taksit – en geç 1 Mayıs 2020 tarihine kadar ödenmelidir.
 Firmalarımızın herhangi bir sebepten ötürü katılımdan vazgeçmeleri durumunda ödemiş   oldukları katılım ücretleri geri ödenmeyecektir.

Ödemenin Yapılacağı Banka Hesap No

 Alıcı: Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği
 Banka Adı: Türkiye Vakıflar Bankası Bursa Organize Sanayi Şubesi
 (398) Euro Hesap No: 00158048012268452
 Euro IBAN: TR630001500158048012268452

 Ödemeler yapılırken, fuarın adı dekont üzerinde belirtilecek ve dekontun bir kopyası online   başvuru formunda yer alan alana yüklenecektir. (İlk ödemeyi yaptıktan sonra, banka dekontu ile   birlikte Online Başvuru Formu'nu doldurmayı unutmayınız ve ulaştığına dair teyit alınız.)
 Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Kararın   Uygulama Usul ve Esasları'nın 10. Maddesinin 1. ve 2. fıkrasında:
 (1) Organizatörlerin tanıtım desteği kapsamındaki harcamalarına ilişkin ödemeleri ile   katılımcıların  yapacağı ödemelerin bankacılık sistemi çerçevesinde düzenlenen ödeme   belgeleri  ile tevsik edilmesi gereklidir. Katılımcı/organizatör tarafından bu şekilde yapılmayan   ödemeler, fuar destek başvurusu kapsamında değerlendirmeye alınmaz.
 (2) Katılımcılar, yurt dışındaki fuar iştirakleri kapsamındaki ödemelerini, katılımcılara veya   katılımcılar adına harcama yapmaya yetkili kişilere ait banka hesabından destek müracaatı   süresi  içinde fuarın yetkili organizatörünün hesabına veya faturada açıkça belirtilen hesaba   aktarmakla yükümlüdür.” denilmekte olup, teşvik ödemelerinde sıkıntı yaşamamanız açısından;   fuara katılım bedeli ödemelerinin firmanız banka hesabından Birliğimizin banka hesabına   aktarılması, bankaya elden ödeme yapılmaması gerekmektedir.

Başvuru ve Detaylı Bilgi İçin

ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Fuarlar ve Heyetler Şubesi
Tel : 0 224 219 10 00
E-posta: erens@uib.org.tr
İlgili Kişi: Şebnem EREN dahili:1905
Online Başvuru Formu: https://bit.ly/2MNbJAs