Bazı Tekstil Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı

Sayın Üyemiz,

Bazı Tekstil Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı (Karar No 2394) 11 Nisan 2020 tarihli ve 31096 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Karar metni ektedir.

Bu kapsamda 14/04/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar çerçevesinde, 5903.10.90.90.00 - 5903.20.90.90.00 - 5903.90.99.90.00 GTİP No.lu Plastik emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya plastikle lamine edilmiş mensucatın yalnızca Imperteks Kumaş olarak adlandırılanları için, üretimlerinde girdi olarak kullanan sanayiciler tarafından gerçekleştirilen ithalatında, 31/12/2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) geçerli olmak üzere 5.000.000 m2 miktar için ilave gümrük vergisi oranı %0 uygulanacak şekilde tarife kontenjanı açılmıştır.

Bu Kararda tespit edilen tarife kontenjanı çerçevesinde yapılacak ithalatta, 12/09/2011 tarihli ve 2011/2203 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına Ek Karar kapsamında belirlenen (%5 ile %14 arasında değişen oranlarda) ilave gümrük vergisi uygulanmaz. Bunun dışında yapılacak ithalatta ise yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı çerçevesinde söz konusu eşya için tespit edilen ilave gümrük vergisi uygulanır. Bu Karar çerçevesinde tespit edilen tarife kontenjanına başvuru ile tarife kontenjanının dağıtımı, yönetimi ve uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Ticaret Bakanlığınca yayımlanacak tebliğ ile belirlenir.

İmperteks kumaş su itici ve kaplama kumaş özelliğine sahip % 100 polyester kumaştan üretilen, süblimasyon transfer baskıda canlı ve doygun renklerin elde edilmesini sağlayan baskıya hazır bir kumaş türüdür.

Bilgilerinize.

Saygılarımızla,

UİB Genelsekreterliği

 

İlgili Dosyalar

20200411-7.pdf156,10 KB