ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ'NDEN BURSA YENİŞEHİR'DE TAŞINMAZ MAL / GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ'NDEN

BURSA YENİŞEHİR'DE TAŞINMAZ MAL / GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

Meskenin tanımı ve kısaca özellikleri: Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'ne ait Bursa İli, Yenişehir İlçesi, Ulucami Mahallesi, Belediye Meydanı Sokak, No:22, Daire:1 posta adresinde yer alan mesken boş daire olup, Genel Sekreterlikçe oluşturulan komisyon marifeti ile satılacaktır. Taşınmaz Yenişehir İlçesinin merkezinde yer almaktadır.

 Gayrimenkul muhammen fiyatı:150.000,00- TL

  1. Satış şartnamelerine uygun olarak hazırlanan teklifler, KAPALI ZARFLA 08.03.2021 Salı saat 16:00'ya kadar aşağıdaki adreste bulunan Satın alma Şube Müdürlüğü'ne elden veya kargo ile teslim edilecektir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
  2. Taşınmaz malların 'Satış Şartnameleri' idaremizden bedelsiz olarak temin edilebileceği gibi aşağıda belirtilen web adresinden de temin edilebilir.  
  3. Teklif verecek şirketler, şirketin sirküleri veya şirket namına tekliflerde bulunacak kimselerin şirketin vekili olduğunu NOTER' den onaylı vekâletname, şirketin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden ve siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya sair resmi makamlardan şirketin ve kayıtlı ve halen faaliyette bulunduğuna dair belge (İlk ilan tarihinden sonra alınmış) ile başvuruda bulunması gerekmektedir.
  4.  İşbu satım ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta Satım Şartnameleri hükümleri geçerlidir.

ADRES:

Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Satın Alma Şubesi 2. Organize Sanayi Bölgesi Kahverengi Cad. No: 11 B Blok  Kat 4 16140 Nilüfer/ Bursa Tel: (0.224) 219 10 00

 

WEB ADRESİ: www.uib.org.tr