UTİB, EKOLOJİK TEKSTİLLER UR-GE KÜMESİ ÜYE FİRMALARINI YABANCI İŞ PROFESYONELLERİ İLE BULUŞTURDU

 

UTİB BAŞKANI PINAR TAŞDELEN ENGİN:  “TÜRK TEKSTİLİ KALİTELİ VE SON TEKNOLOJİ ÜRETİMİ İLE REKABET GÜCÜNÜ ARTIRDI”

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Ekolojik Tekstiller Ur-Ge projesi kapsamında  alım heyeti faaliyetini gerçekleştirdi.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği'nin (UTİB), Ticaret Bakanlığı destekleriyle gerçekleştirdiği Ekolojik Tekstiller Ur-Ge projesinde Yurt dışından gelen alıcı heyet, Bursa da küme firmalarıyla buluşturuldu. Yerli küme firmaları ve yabancı iş profesyonellerinin yoğun katılım gösterdiği iş görüşmelerinde büyük iş birliklerine kapı aralandı.

“TEKSTİL ÜRETİMİMİZ URGE PROJESİ İLE ÇEVRE DOSTU BİR FORM KAZANDI”

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, Ekolojik Tekstiller UR-GE Projesi ile özellikle gelişmiş ülkeler standartlarında üretim için çalışmalar yaptıklarını belirterek, “Ekolojik Tekstiller UR-GE Projesi ile Bursa başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nin kalkınmasında büyük önem arz eden Tekstil sektörünün, son yıllarda hızla önem kazanan ve yeni trendler oluşturarak oldukça yüksek getiri sağlayan ekolojik ve sürdürülebilir üretime yönelmesini sağlayarak, ülkemiz üretimi ve dış ticaretinin daha çevre dostu bir form kazanarak, küresel normlara uygunluğunun arttırılması ve özellikle gelişmiş ülkeler tarafından uygulanan standartlara uyumun sağlanmasını amaçlıyoruz” dedi.

“ALIM HEYETİ GÖRÜŞMELERİ İLE YENİ PAZARLARA KAPI ARALANDI”

Ur-Ge projesi kapsamında üye firmalara, tekstil sektörünün ihtiyacı olan sürdürülebilirlik başta olmak üzere birçok konuda eğitim verdiklerini hatırlatan Başkan Engin, “Amacımız doğrultusunda; küme firmalarımıza sürdürülebilirlik ve temiz üretim odaklı birçok eğitim verilmiş olup, projemizin ilk danışmanlık faaliyeti olan Kurumsal Karbon Ayak İzi Danışmanlık süreci tamamlanmıştır. Danışmanlık faaliyetlerimize Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi Danışmanlığı ile devam etmekteyiz. Öte yandan kümemizin tanıtımı için hazırlanan web sitesi  https://www.sustainabletextilesturkiye.com/” üzerinden proje katılımcısı firmaların yeni iş birliği olanakları, ürünlerini ithalatçı firmalara tanıtma ve yeni pazar bilgilerine erişim fırsatı sunuyoruz. Geldiğimiz noktaya bakarsak, ülkemiz sanayicisi artık üretimden tanıtıma, kaliteden pazarlamaya kadar tüm alanlarda yüksek kaliteyi sunma gücüne sahip. Türkiye rakiplerine göre daha kaliteli ve daha farklı, inovasyona dayalı ürünlerle rekabet gücünü artırdı” ifadelerini kullandı.

İlgili Fotoğraflar