Prim Ödeme Sürelerinin Ertelenmesi Hakkında Duyuru

Korona virüs (COVID-19) çok hızlı bir küresel yayılım göstererek neredeyse tüm Dünya ülkelerini etkileyen virüsün ülkemizde de görülmesi üzerine çeşitli idari düzenlemeler yapılmaktadır. Bu kapsamda, 24/03/2020 tarihli, 31078 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca Hazine ve Maliye Bakanlığınca 01/04/2020 ila 30/06/2020 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasında mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen gelir vergisi mükelleflerinin prim ödeme sürelerinin hangi şartlarda ertelenebileceğine ilişkin bir çalışma yapılmış olup ilgili SGK duyurusu ekte yer almaktadır.