AAPEX 2022 Fuarı Milli Katılım Organizasyonu

ULUDAĞ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİ'NE
SİRKÜLER NO: 103

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği tarafından 01-03 Kasım 2022 tarihleri arasında ABD'nin Las Vegas şehrinde gerçekleştirilecek olan AAPEX 2022 – Otomotiv Aftermarket Fuarı'na milli katılım organizasyonu düzenlenmesi planlanmakta olup, fuara katılmak isteyen firmalarımızın belirtilen son tarihten önce başvurularını tarafımıza iletmeleri büyük önem arz etmektedir.

ABD 11 milyon adet ile dünyanın en büyük motorlu araç üreticilerinden birisidir ve dünyanın en büyük otomotiv üretim merkezleri arasında yer almaktadır. ABD aynı zamanda yıllık 17.5 milyon adetlik büyük bir iç pazara sahiptir. Bu aynı zamanda ülkede canlı bir aftermarket pazarına işaret etmektedir. ABD dünyanın en büyük otomotiv ithalatçısıdır. Ülkenin otomotiv ithalatı 2020 yılında 354 milyar USD olarak gerçekleşirken, sadece 8708 faslındaki tedarik endüstrisi ithalatı da 60 milyar USD olmuştur. Diğer ürünlerle birlikte ülkenin tedarik endüstrisi ithalatının 100 milyar USD'ye ulaştığı tahmin edilmektedir. ABD'ye yönelik otomotiv ihracatımız son 3 yıldır 1 milyar USD'nin üzerinde gerçekleşmektedir ve ABD otomotiv endüstrisinde en fazla ihracat yapılan ilk 10 ülke arasında yer almaktadır. ABD'ye yönelik tedarik endüstrisi ihracatımız da 2019 yılında 539 milyon USD'ye ulaşmıştır. ABD birçok tedarik endüstrisi ürünü ithalatında gümrük vergisi uygulamamaktadır. Yapılacak çalışmalar ile ülkenin 100 milyar USD'ye ulaşan tedarik endüstrisi ithalatından daha fazla pay alabilmek mümkün görünmektedir.

AAPEX Fuarının seyahat ve konaklama hariç diğer standart hizmetler dâhil nakliyeli ve dekorasyonlu stantlı m² satış fiyatı 780 ABD Doları olarak belirlenmiş olup, 2017/4 sayılı Yurtdışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar kapsamında desteklenmesi için Ticaret Bakanlığına müracaat edilecektir. ABD 2022 yılı için hedef ülke olarak açıklanmıştır.

Fuara katılmak isteyen firmaların 4.250 ABD Doları avansı Vakıflar Bankası Bursa Ticari Şube (Şube Kodu:1229) nezdindeki ABD DOLARI HESAP NO: 00158048012268448 IBAN NO: TR74 0001 5001 5804 8012 2684 48 Birliğimiz hesabına, katılımcı şirket banka hesabından Birliğimiz banka hesabına döviz transferi olacak şekilde ödedikten sonra, https://bit.ly/3gZ8JR9 linkinden ulaşılabilen online başvuru formunu doldurmaları ve formda yer alan dekont yükleme alanına avans ödeme dekontunun bir kopyasını yüklemeleri gerekmektedir.

Katılımcı firmaların Türkiye Milli Standına yerleştirilmeleri 3 kriter sırasıyla göz önüne alınarak Birliğimizce gerçekleştirilecektir:

1) Fuara Birliğimiz organizasyonu ile daha önceki yıllarda katılım sağlayıp sağlamama
ve eski katılım sayısı
2) Avans ödemesi önceliği
3) Talep edilen m2 büyüklüğü

Söz konusu fuar için yatırılan avans ödemesinin açıklama kısmına AAPEX 2022 fuarı için yatırıldığı yazılmalıdır. Firmalarımızın herhangi bir sebepten ötürü katılımdan vazgeçmeleri durumunda yatırmış oldukları katılım ücretleri geri ödenmeyecektir. Fuar başvurusunun en geç 15 Nisan 2022 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.
Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır
Mümin KARACAKAYALILAR
Genel Sekreter

Fuara Online Başvuru Linki: https://bit.ly/3gZ8JR9
EK:
Katılım şartları

 

Uygulanacak Teşvikler

  Fuar, Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu'nun 07.04.2017 tarih ve 30031 sayılı Resmi Gazete'de      yayımlanan 2017/4 sayılı “Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine     İlişkin  Karar” çerçevesinde devlet desteği kapsamındadır. Bu karara göre; Bakanlıkça   belirlenecek ve resmi web sayfasında ilan edilecek; yer kirası, nakliye, ulaşım ve standa ilişkin   giderlere karşılık olarak katılımcıya metrekare bazında ödenecek bedelin Katılımcılar (üretici-   imalatçı organizasyonları dahil) için Ticaret Bakanlığının belirleyeceği m2 TL destek bedeli   üzerinden (toplam destek tutarı 220.000 TL'yi aşmamak üzere – 2022 yılı üst limiti) fuara   katılım   sonrasında destek olarak ödenir.

 Desteğe tabi tüm ödemelerinin bankacılık sistemi içerisinde havale yoluyla firma hesabından   yapılması gerekmektedir.

 Şahıs firmaları söz konusu devlet desteğinden faydalanamamaktadır.

Katılım ücreti

 Katılım bedeli (üretici/imalatçı organizasyonları dahil): 780 ABD Doları ($) / m2 Fuara katılan   firmalar 2017/4 sayılı Karar kapsamında yurt dışı fuar katılımlarına sağlanan teşviklerden fuar   sonrası yararlandırılacaklardır. Fuar katılımcısı firma, katılım toplam bedelinin tamamını Birliğimize   ödeyecek ve DYS üzerinden başvuruda bulunacaktır. Fuar katılımına ilişkin Devlet Desteği   karşılığı tutar fuar sonrasında dosyanızın DYS üzerinden incelenmesine müteakip herhangi bir   eksik bulunmaması durumunda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından doğrudan   firmanın banka hesabına yatırılacaktır.

Katılım Ücretine

Dahil Hizmetler

 - Yer kirası
 - Özel tasarım stand inşaatı ve standın standart malzemelerle genel dekorasyonu
 - Sergi mallarının gümrükleme ve sigortalama işlemleri dahil gidiş-dönüş nakliyesi
 - Elektrik, İnternet bağlantısı
 - Fuar kataloğuna giriş
 - Genel tanıtım giderleri
 - Türk katılımcıları için hazırlanacak katalogda yer alma
 - İçecek ikramları
 - Genel güvenlik ve temizlik

Ödeme Koşulları

 Katılımcılar 4.250 $ avansı peşin ödeyeceklerdir (ödeme başvuru sahibi firma hesabından   Birlik  hesabına banka havalesi yoluyla yapılacaktır)
 (avansın ödendiğini gösterir dekont başvuru formu ile birlikte online olarak yüklenecektir).
 Avans ödemesi sonrası kalan tutar iki eşit taksitte ödenecektir:
1. taksit – en geç 01 Haziran 2022 tarihine kadar
2. taksit – en geç 01 Ağustos 2022 tarihine kadar ödenmelidir.

Firmalarımızın herhangi bir sebepten ötürü katılımdan vazgeçmeleri durumunda ödemiş oldukları katılım ücretleri geri ödenmeyecektir.

Ödemenin Yapılacağı Banka Hesap No

 Alıcı: Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği
 Banka Adı: Türkiye Vakıflar Bankası Bursa Ticari Şubesi (1229)
 Dolar Hesap No: 00158048012268448
 Dolar IBAN: TR74 0001 5001 5804 8012 2684 48


 Ödemeler yapılırken, fuarın adı dekont üzerinde belirtilecek ve dekontun bir kopyası online   başvuru formunda yer alan alana yüklenecektir. (İlk ödemeyi yaptıktan sonra, banka dekontu ile   birlikte Online Başvuru Formu'nu doldurmayı unutmayınız ve ulaştığına dair teyit alınız.) Yurt   Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Kararın   Uygulama Usul ve Esasları'nın 10. Maddesinin 1. ve 2. fıkrasında:
 (1) Organizatörlerin tanıtım desteği kapsamındaki harcamalarına ilişkin ödemeleri ile katılımcıların   yapacağı ödemelerin bankacılık sistemi çerçevesinde düzenlenen ödeme belgeleri ile tevsik   edilmesi gereklidir. Katılımcı/organizatör tarafından bu şekilde yapılmayan ödemeler, fuar destek   başvurusu kapsamında değerlendirmeye alınmaz.
 (2) “Katılımcılar, yurt dışındaki fuar iştirakleri kapsamındaki ödemelerini, katılımcılara veya   katılımcılar adına harcama yapmaya yetkili kişilere ait banka hesabından destek müracaatı süresi   içinde fuarın yetkili organizatörünün hesabına veya faturada açıkça belirtilen hesaba aktarmakla   yükümlüdür.” denilmekte olup, teşvik ödemelerinde sıkıntı yaşamamanız açısından; fuara katılım   bedeli ödemelerinin firmanız banka hesabından Birliğimizin banka hesabına aktarılması,   bankaya  elden ödeme yapılmaması gerekmektedir.

Başvuru ve Detaylı Bilgi İçin

 ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
 Fuarlar ve Heyetler Şubesi
 Tel : 0 224 219 10 00
 E-posta: hamamcioglun@uib.org.tr
 İlgili Kişi: Nur Cemile Hamamcıoğlu dahili:1913
 Başvuru linki: https://bit.ly/3gZ8JR9