Automec Feira 2023 (Brezilya/Sao Paulo) Fuarı Milli Katılım Organizasyonu

ULUDAĞ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİ'NE
SİRKÜLER NO: 505

25-29 Nisan 2023 tarihleri arasında Brezilya'nın Sao Paulo şehrinde gerçekleştirilecek olan Automec Feira 2023 Fuarına Birliğimizce Türkiye Milli Katılım organizasyonu düzenlenecektir.

İlk kez 1993 yılında düzenlenmiş olan fuar, bu sene 15. kez düzenlenecek olup, Güney Amerika'nın en önemli otomotiv yan sanayi fuarı konumundadır. Brezilyalı ve yabancı 1.500 civarında katılımcının yer alacağı fuarı, başta Brezilya ve Latin Amerika ülkelerinden olmak üzere tüm dünyadan yaklaşık 75.000 ziyaretçinin ziyaret etmesi beklenmektedir. Fuarda binek, hafif ticari ve ağır ticari araçlara yönelik her türlü parça, ekipman, aksesuar, ve tamir-bakım ürünleri sergilenecektir.

Fuarın seyahat ve konaklama hariç diğer standart hizmetler dâhil nakliyeli ve dekorasyonlu stantlı m² satış fiyatı 1.000 ABD Doları olarak belirlenmiş olup, 2017/4 sayılı Yurtdışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar kapsamında desteklenmesi için Ticaret Bakanlığına müracaat edilecektir. Brezilya 2023 yılı için hedef ülke olarak açıklanmış olup, devlet desteği oranı +%20 olarak uygulanacak, ayrıca NACE kodu uyumlu olan katılımcılarımız +5 puan ek devlet desteğine hak kazanacaklardır.

Fuara katılmak isteyen firmaların 6.000 ABD Doları avansı Vakıflar Bankası Bursa Ticari Şube (Şube Kodu:1229) nezdindeki DOLAR HESAP NO: 00158048012268448 IBAN NO: TR74 0001 5001 5804 8012 2684 48 Birliğimiz hesabına katılımcı şirket banka hesabından Birliğimiz banka hesabına olacak şekilde ödedikten sonra https://bit.ly/3L3FOt2 linkinden ulaşılabilen online başvuru formunu doldurmaları ve formda yer alan dekont yükleme alanına avans ödeme dekontunun bir kopyasını yüklemeleri gerekmektedir.

Katılımcı firmaların Türkiye Milli Standına yerleştirilmeleri 3 kriter sırasıyla göz önüne alınarak Birliğimizce gerçekleştirilecektir:

1) Fuara Birliğimiz organizasyonu ile daha önceki yıllarda katılım sağlayıp sağlamama ve eski katılım sayısı
2) Avans ödemesi önceliği
3) Talep edilen m2 büyüklüğü

Fuar başvurularının en geç 11 Kasım 2022 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır
Mümin KARACAKAYALILAR
Genel Sekreter

EK: Katılım şartları ve başvuru bilgileri (2 sayfa)

 

Uygulanacak Teşvikler

  Fuar, Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu'nun 07.04.2017 tarih ve 30031 sayılı Resmi Gazete'de   yayımlanan 2017/4 sayılı “Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine   İlişkin  Karar” çerçevesinde devlet desteği kapsamındadır.
 Bu karara göre; Bakanlıkça belirlenecek ve resmi web sayfasında ilan edilecek; yer kirası,   nakliye, ulaşım ve standa ilişkin giderlere karşılık olarak katılımcıya metrekare bazında ödenecek   bedelin
 · Katılımcılar (üretici-imalatçı organizasyonları dahil) için % 50'si fuara katılım sonrasında destek   olarak ödenir. (üst limit 2022 yılı için 320.000 TL'dir)
 · Ticaret Bakanlığı'nca belirlenecek hedef ülkelerde gerçekleştirilecek fuarlarda destek oranı   +%20 olarak uygulanacaktır.
 Desteğe tabi tüm ödemelerinin bankacılık sistemi içerisinde havale yoluyla firma hesabından   yapılması gerekmektedir.
 Şahıs firmaları söz konusu devlet desteğinden faydalanamamaktadır.

Katılım

bedeli

 Katılım bedeli (üretici/imalatçı organizasyonları dahil): 1.000 ABD Doları ($) / m2
 Fuara katılan firmalar 2017/4 sayılı Karar kapsamında yurt dışı fuar katılımlarına sağlanan   teşviklerden fuar sonrası yararlandırılacaklardır. Fuar katılımcısı firma, katılım toplam bedelinin   tamamını Birliğimize ödeyecek ve devlet destek evraklarını, fuar bitimini müteakip en geç üç ay   içerisinde DYS (Destek Yönetim Sistemi) üzerinden girerek destek başvurusunu kendisi   yapacaktır. Fuar katılımına ilişkin Devlet Desteği karşılığı tutar fuar sonrasında dosyanızın Birlikçe   incelenmesine müteakip herhangi bir eksik bulunmaması durumunda Türkiye Cumhuriyet   Merkez Bankası tarafından doğrudan firmanın banka hesabına yatırılacaktır.

Katılım Ücretine

Dahil Hizmetler

 - Yer kirası
 - Özel tasarım stant inşaatı ve standın standart malzemelerle genel dekorasyonu
 - Sergi mallarının gümrükleme ve sigortalama işlemleri dahil gidiş-dönüş nakliyesi
 - Elektrik, internet bağlantısı
 - Fuar kataloğuna giriş
 - Genel tanıtım giderleri
 - Türk katılımcıları için hazırlanacak katalogda yer alma
 - İçecek ikramları
 - Genel güvenlik ve temizlik

Ödeme Koşulları

 Katılımcılar 6.000 $ avansı peşin ödeyeceklerdir (ödeme başvuru sahibi firma hesabından Birlik   hesabına banka havalesi yoluyla yapılacaktır) (avansın ödendiğini gösterir dekont başvuru formu   ile birlikte online olarak yüklenecektir).
 Avans ödemesi sonrası kalan tutar iki eşit taksitte ödenecektir:
 1.taksit – en geç 30 Kasım 2022 tarihine kadar
 2.taksit – en geç 31 Ocak 2023 tarihine kadar ödenmelidir.
 Firmalarımızın herhangi bir sebepten ötürü katılımdan vazgeçmeleri durumunda ödemiş   oldukları  katılım ücretleri geri ödenmeyecektir.

Ödemenin Yapılacağı Banka Hesap No

 Alıcı: Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği
 Banka Adı: Türkiye Vakıflar Bankası Bursa Ticari Şubesi (1229)
 Dolar Hesap No: 00158048012268448
 Dolar IBAN: TR74 0001 5001 5804 8012 2684 48

 Ödemeler yapılırken, fuarın adı dekont üzerinde belirtilecek ve dekontun bir kopyası online   başvuru formunda yer alan alana yüklenecektir. (İlk ödemeyi yaptıktan sonra, banka dekontu ile   birlikte Online Başvuru Formu'nu doldurmayı unutmayınız ve ulaştığına dair teyit alınız.)
 Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Kararın   Uygulama Usul ve Esasları'nın 10. Maddesinin 1. ve 2. fıkrasında:
 (1) Organizatörlerin tanıtım desteği kapsamındaki harcamalarına ilişkin ödemeleri ile   katılımcıların  yapacağı ödemelerin bankacılık sistemi çerçevesinde düzenlenen ödeme   belgeleri ile tevsik edilmesi gereklidir.
 Katılımcı/organizatör tarafından bu şekilde yapılmayan ödemeler, fuar destek başvurusu   kapsamında değerlendirmeye alınmaz.
 (2) Katılımcılar, yurt dışındaki fuar iştirakleri kapsamındaki ödemelerini, katılımcılara veya   katılımcılar adına harcama yapmaya yetkili kişilere ait banka hesabından destek müracaatı süresi   içinde fuarın yetkili organizatörünün hesabına veya faturada açıkça belirtilen hesaba aktarmakla yükümlüdür.” denilmekte olup, teşvik ödemelerinde sıkıntı yaşamamanız açısından; fuara katılım   bedeli ödemelerinin firmanız banka hesabından Birliğimizin banka hesabına aktarılması,   bankaya  elden ödeme yapılmaması gerekmektedir.

Başvuru ve Detaylı Bilgi İçin

 ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
 Fuarlar ve Heyetler Şubesi
 Tel : 0 224 219 10 00
 E-posta: ozturka@uib.org.tr
 İlgili Kişi; Alpay ÖZTÜRK dahili:1900
 Online Başvuru Formu: https://bit.ly/3L3FOt2