LA Textile Show Şubat 2023 Fuarı

ULUDAĞ TEKSTİL İHRACATÇILARI BİRLİĞİ VE
ULUDAĞ HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİ'NE
SİRKÜLER NO: 617

Dünyanın her bölgesinden gelen kumaş alıcılarının ziyaret ettiği LA Textile Show Fuarı 'nın milli katılım organizasyonunun 22 - 24 Şubat 2023 tarihleri arasında Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) tarafından gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Söz konusu fuar giyimlik kumaş ve aksesuar üreticilerine yöneliktir. California'nın önemli tekstil ve moda destinasyonlarından olan California Market Center'da yılda iki kere düzenlenmektedir. Fuarı sadece tekstil sektöründeki profesyoneller ziyaret edebilmektedir.

Fuarın milli katılım organizasyonunun 5973 sayılı ''İhracat Destekleri Hakkında Karar'' kapsamında desteklenmesi için Ticaret Bakanlığına müracaat edilecektir. ABD 2023 yılı için hedef ülke olarak açıklanmıştır.

Anılan fuara Birliğimiz tarafından gerçekleştirilecek olan Türkiye Milli Katılım Organizasyonu ile katılmak isteyen firmaların aşağıda yer alan başvuru bağlantısına girerek formu online olarak doldurmaları ve fuar katılım ücretini yine aşağıda verilen Birliğimiz ABD DOLARI hesabına yatırarak ilgili başvuru formunda yer alan hesap belgesi yükleme alanına dekontun bir kopyasını yüklemeleri gerekmektedir. Fuar katılım bedeli katılımcı firma hesabından Birlik hesabına banka havalesi şeklinde yapılmalıdır.

Katılımcı firmaların Türkiye Milli Standına yerleştirilmeleri aşağıdaki kriterler sırasıyla göz önüne alınarak Birliğimizce gerçekleştirilecektir:
1) Fuara Birliğimiz organizasyonu ile daha önceki yıllarda katılım sağlayıp sağlamama ve eski katılım sayıları
2) Katılım ücretinin zamanında ödenmesi

Söz konusu fuar için yatırılan avans ödemesinin açıklama kısmına LA Textile Show Şubat 2023 fuarı için yatırıldığı yazılmalıdır. Firmalarımızın herhangi bir sebepten ötürü katılımdan vazgeçmeleri durumunda yatırmış oldukları katılım ücretleri geri ödenmeyecektir.

Bilgileri ve gereği rica olunur.

e-imzalıdır
Mümin KARACAKAYALILAR
Genel Sekreter

Fuara Online Başvuru Linki: https://bit.ly/3DovDfh
Ödemeler için Birliğimizin USD banka hesap numarası:
USD HESAP NO :
00158048012268401
IBAN NO             : TR820001500158048012268401

EK: Katılım şartları

Uygulanacak Teşvikler

Fuar, 5973 sayılı ''İhracat Destekleri Hakkında Karar'' çerçevesinde devlet desteği kapsamındadır. Bu karara göre; Bakanlıkça belirlenecek ve resmi web sayfasında ilan edilecek; yer kirası ve standa ilişkin giderlere karşılık olarak katılımcıya metrekare bazında ödenecek bedelin Katılımcılar (üretici-imalatçı organizasyonları dahil) için Ticaret Bakanlığının belirleyeceği m2 TL destek bedeli üzerinden (toplam destek tutarı 250.000 TL'yi aşmamak üzere) fuara katılım sonrasında destek olarak ödenir.
Desteğe tabi tüm ödemelerinin bankacılık sistemi içerisinde havale yoluyla firma hesabından yapılması gerekmektedir.
Şahıs firmaları söz konusu devlet desteğinden faydalanamamaktadır.

Katılım ücreti

Katılım bedeli (üretici/imalatçı organizasyonları dahil):
Stantlar üç opsiyonlu olarak sunulmakta olup,
100 sqft (9,29 m2) standın satış fiyatı 2.700 $,
200 sqft (18,58 m2) olan standın satış fiyatı 3.600 $
300 sqft (27,87 m2) olan standın satış fiyatı ise 4.500 $
Fuara katılan firmalar 5973 sayılı Karar kapsamında yurt dışı fuar katılımlarına sağlanan teşviklerden fuar sonrası yararlandırılacaklardır. Fuar katılımcısı firma, katılım toplam bedelinin tamamını Birliğimize ödeyecek ve DYS üzerinden başvuruda bulunacaktır. Fuar katılımına ilişkin Devlet Desteği karşılığı tutar fuar sonrasında dosyanızın DYS üzerinden incelenmesine müteakip herhangi bir eksik bulunmaması durumunda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından doğrudan firmanın banka hesabına yatırılacaktır.

Katılım Ücretine

Dahil Hizmetler

 - Yer kirası
- Standın standart malzemelerle genel dekorasyonu
- Elektrik, İnternet bağlantısı
- Fuar kataloğuna giriş
- Genel tanıtım giderleri
- Türk katılımcıları için hazırlanacak katalogda yer alma
- Yiyecek - İçecek ikramları

Ödeme Koşulları

 Katılımcılar toplam katılım tutarlarını peşin ödeyeceklerdir. (ödeme başvuru sahibi firma hesabından Birlik hesabına banka havalesi yoluyla yapılacaktır)
(Katılım tutarının ödendiğini gösterir dekont, online başvuru formu ile birlikte sisteme yüklenecektir).
Firmalarımızın herhangi bir sebepten ötürü katılımdan vazgeçmeleri durumunda ödemiş oldukları katılım ücretleri geri ödenmeyecektir.

Başvuru ve Detaylı Bilgi İçin

 ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
 Fuarlar ve Heyetler Şubesi
 Tel         : 0 224 219 10 00 Dahili:1906
 E-posta : tanerb@uib.org.tr
 İlgili Kişi : Burak TANER 

 

5973 Sayılı İhracat Destekleri Hakkında Karar

YURT DIŞI FUAR DESTEĞİ

MADDE 7- (1) Yurt dışı fuar katılımcıları tarafından yurt dışı fuar organizasyonu kapsamında gerçekleştirilen fuar katılımları ve bireysel katılımlar, bir takvim yılı içinde başlayan en fazla 5 fuara mahsus olmak üzere yurt dışı fuar katılımcısının stant alanının metrekare cinsinden büyüklüğü dikkate alınmak suretiyle yurt dışı fuar desteğe esas tutarı üzerinden desteklenir.

(2) Yurt dışı fuar katılımcılarına fuar bazında ödenecek destek tutarı, yurt dışı fuarın genel nitelikli olması halinde 150.000 TL'yi; sektörel nitelikli olması halinde 250.000 TL'yi; Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) belirlenen yurt dışı prestijli fuarlardan biri olması halinde 750.000 TL'yi geçemez.

(3) Yurt dışı fuara ilişkin Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) belirlenen desteğe esas tutar; metrekare başına yaklaşık toplam maliyetin %50'sini, Bakanlıkça belirlenen hedef ülkelerde %70'ini, Bakanlıkça belirlenen hedef ülkelerde düzenlenen fuarlara iştirak eden ve Bakanlıkça belirlenen hedef sektörlerde iştigal eden yurt dışı fuar katılımcıları için %75'ini geçemez.

(4) Bu Kararın uygulama usul ve esaslarına ilişkin genelgede nitelikleri belirlenen yurt dışı fuar katılımcıları için birinci fıkradaki bir takvim yılında desteklenebilecek azami fuar katılım sınırı 10 olarak uygulanır. Bu nitelikte yurt dışı fuar katılımcıları için yurt dışı fuar desteğe esas tutarı, ülke veya sektör ayrımı yapılmaksızın metrekare başına yaklaşık toplam maliyetin %75'i olarak belirlenir.

(5) Yurt dışı fuar katılımcıları, aynı yurt dışı fuar katılımı için azami 10 defa ikinci fıkra kapsamındaki destekten yararlanabilirler.

(6) Yurt dışı fuar katılımcıları bir takvim yılı içerisinde en fazla 2 fuar için yurt dışı prestijli fuar desteğinden faydalanabilirler.

PAZARLAMACI KATILIMCILAR
• Pazarlamacı niteliğini haiz katılımcılar fuarlara akdettikleri pazarlama sözleşmesi çerçevesinde katılım sağlayacaktır.

• Pazarlamacı katılımcının desteklenebilmesi için sözleşme ilişkisi kurulan üreticinin şirket niteliğini haiz olması gerekir.