OİB 2023 Milli Katılım Organizasyonları

ULUDAĞ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİ'NE
SİRKÜLER NO: 523

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği tarafından 2023 yılı içerisinde toplam 7 uluslararası fuara milli katılım organizasyonu gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Eklenen veya iptal edilen fuar olması durumunda ayrıca duyuru yapılacaktır:

1) Automec Feira (25-29 Nisan 2023) Sao Paulo / Brezilya – m2 satış fiyatı 1.000 $ Başvuru Linki: https://bit.ly/3L3FOt2 Avans ödeme: 6.000 $

2) Automechanika Birmingham (06-08 Haziran 2023) Birmingham / İngiltere – m2 satış fiyatı 870 € Başvuru Linki: https://bit.ly/3f3sPvQ Avans ödeme: 5.220 €

3) INA PAACE Automechanika Mexico (12-14 Temmuz 2023) Mexico City / Meksika – m2 satış fiyatı 800 $ Başvuru Linki: https://bit.ly/3dwpCo8 Avans ödeme: 4.800 $

4) MIMS Automobility Moscow (21-24 Ağustos 2023) Moskova / Rusya Fed. – m2 satış fiyatı 681 € Başvuru Linki: https://bit.ly/3S0LarK Avans ödeme: 4.086 €

5) Automechanika Johannesburg (05-07 Eylül 2023) Johannesburg / Güney Afrika Cum. – m2 satış fiyatı 1.180 $ Başvuru Linki: https://bit.ly/3BWCOvX Avans ödeme: 7.080 $

6) AAPEX 2023 (Kasım 2023) Las Vegas / ABD – m2 satış fiyatı 1.265 $ Başvuru Linki: https://bit.ly/3Sf34XF Avans Ödeme: 7.590 $

7) Automechanika Shanghai (Kasım 2023) Şangay / Çin Halk Cum. – m2 satış fiyatı 675 $ Başvuru Linki: https://bit.ly/3QYojvF Avans ödeme: 4.050 $

Anılan m2 satış fiyatları fuarların seyahat ve konaklama hariç diğer standart hizmetler dâhil nakliyeli ve dekorasyonlu stantlı m² satış fiyatları olarak belirlenmiş olup, 2017/4 sayılı Yurtdışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar kapsamında desteklenmesi için Ticaret Bakanlığına müracaat edilecektir.

Fuara katılmak isteyen firmaların belirtilen avans tutarlarını her fuar için ayrı ayrı olacak şekilde Vakıflar Bankası Bursa Ticari Şube (Şube Kodu:1229) nezdindeki DOLAR IBAN NO: TR74 0001 5001 5804 8012 2684 48 ve EUR IBAN NO: TR63 0001 5001 5804 8012 2684 52 Birliğimiz hesaplarına katılımcı şirket banka hesabından Birliğimiz banka hesabına olacak şekilde ödedikten sonra ilgili başvuru linkinden ulaşılabilen online başvuru formunu doldurmaları ve formda yer alan dekont yükleme alanına avans ödeme dekontunun bir kopyasını yüklemeleri gerekmektedir.

Katılımcı firmaların Türkiye Milli Standına yerleştirilmeleri 3 kriter sırasıyla göz önüne alınarak Birliğimizce gerçekleştirilecektir:

1) Fuara Birliğimiz organizasyonu ile daha önceki yıllarda katılım sağlayıp sağlamama ve eski katılım sayısı
2) Avans ödemesi önceliği
3) Talep edilen m2 büyüklüğü

Fuar başvurularının en geç 28 Ekim 2022 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır
Mümin KARACAKAYALILAR
Genel Sekreter

EK: Katılım şartları ve başvuru bilgileri (3 sayfa)

Uygulanacak Teşvikler

 Fuar, Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu'nun 07.04.2017 tarih ve 30031 sayılı Resmi Gazete'de   yayımlanan 2017/4 sayılı “Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine   İlişkin  Karar” çerçevesinde devlet desteği kapsamındadır.
 Bu karara göre; Bakanlıkça belirlenecek ve resmi web sayfasında ilan edilecek; yer kirası,   nakliye, ulaşım ve standa ilişkin giderlere karşılık olarak katılımcıya metrekare bazında ödenecek   bedelin
 · Katılımcılar (üretici-imalatçı organizasyonları dahil) için % 50'si fuara katılım sonrasında   destek olarak ödenir. (üst limit 2022 yılı için 220.000 TL'dir)
 · Ticaret Bakanlığı'nca belirlenecek hedef ülkelerde gerçekleştirilecek fuarlarda destek oranı   +%20 olarak uygulanacaktır.
 Desteğe tabi tüm ödemelerinin bankacılık sistemi içerisinde havale yoluyla firma hesabından   yapılması gerekmektedir.
 Şahıs firmaları söz konusu devlet desteğinden faydalanamamaktadır.
 Yukarıda bahse konu olan 2017/4 Tebliğinin devlet destekleri bölümünde Ticaret Bakanlığı   tarafından değişiklik ya da güncellemeler yapılması durumunda söz konusu güncellemeler   tüm projelere yansıtılacaktır.

Katılım

bedeli

 M2 Katılım bedelleri yukarıda belirtilmiştir.
 Fuara katılan firmalar 2017/4 sayılı Karar kapsamında yurt dışı fuar katılımlarına sağlanan   teşviklerden fuar sonrası yararlandırılacaklardır. Fuar katılımcısı firma, katılım toplam bedelinin   tamamını Birliğimize ödeyecek ve devlet destek evraklarını, fuar bitimini müteakip en geç üç ay   içerisinde DYS sistemi üzerinden Birliğe gönderecektir.
 Fuar katılımına ilişkin Devlet Desteği karşılığı tutar fuar sonrasında dosyanızın Birliğimizce   incelenmesine müteakip herhangi bir eksik bulunmaması durumunda Türkiye Cumhuriyet   Merkez Bankası tarafından doğrudan firmanın banka hesabına yatırılacaktır.

Katılım Ücretine

Dahil Hizmetler

 - Yer kirası
 - Özel tasarım stant inşaatı ve standın standart malzemelerle genel dekorasyonu
 - Sergi mallarının gümrükleme ve sigortalama işlemleri dahil gidiş-dönüş nakliyesi
 - Elektrik, internet bağlantısı
 - Fuar kataloğuna giriş
 - Genel tanıtım giderleri
 - Türk katılımcıları için hazırlanacak katalogda yer alma
 - İçecek ikramları
 - Genel güvenlik ve temizlik

Ödeme Koşulları

 Katılımcılar yukarıda belirtilen avans bedellerini her fuar için ayrı ve peşin ödeyeceklerdir   (ödeme  başvuru sahibi firma hesabından Birlik hesabına banka havalesi yoluyla yapılacaktır)   (avansın ödendiğini gösterir dekont başvuru formu ile birlikte online olarak yüklenecektir).
 Avans ödemesi sonrası kalan tutar iki eşit taksitte ödenecektir:
 1.taksit – en geç 31 Aralık 2022 tarihine kadar
 2.taksit – en geç 28 Şubat 2023 tarihine kadar ödenmelidir.
 Firmalarımızın herhangi bir sebepten ötürü katılımdan vazgeçmeleri durumunda ödemiş   oldukları katılım ücretleri geri ödenmeyecektir.

Ödemenin Yapılacağı Banka Hesap No

 Alıcı: Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği
 Banka Adı: Türkiye Vakıflar Bankası Bursa Ticari Şubesi (1229)
 Dolar IBAN: TR74 0001 5001 5804 8012 2684 48
 Euro IBAN: TR63 0001 5001 5804 8012 2684 52

 Ödemeler yapılırken, fuarın adı dekont üzerinde belirtilecek ve dekontun bir kopyası online   başvuru formunda yer alan alana yüklenecektir. (İlk ödemeyi yaptıktan sonra, banka dekontu ile   birlikte Online Başvuru Formu'nu doldurmayı unutmayınız ve ulaştığına dair teyit alınız.)
 Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Kararın   Uygulama Usul ve Esasları'nın 10. Maddesinin 1. ve 2. fıkrasında:
 (1) Organizatörlerin tanıtım desteği kapsamındaki harcamalarına ilişkin ödemeleri ile   katılımcıların   yapacağı ödemelerin bankacılık sistemi çerçevesinde düzenlenen ödeme   belgeleri ile tevsik   edilmesi gereklidir. Katılımcı/organizatör tarafından bu şekilde yapılmayan   ödemeler, fuar destek   başvurusu kapsamında değerlendirmeye alınmaz.
 (2) Katılımcılar, yurt dışındaki fuar iştirakleri kapsamındaki ödemelerini, katılımcılara veya   katılımcılar adına harcama yapmaya yetkili kişilere ait banka hesabından destek müracaatı süresi   içinde fuarın yetkili organizatörünün hesabına veya faturada açıkça belirtilen hesaba   aktarmakla   yükümlüdür.” denilmekte olup, teşvik ödemelerinde sıkıntı yaşamamanız açısından;   fuara katılım   bedeli ödemelerinin firmanız banka hesabından Birliğimizin banka hesabına   aktarılması,   bankaya  elden ödeme yapılmaması gerekmektedir.

Başvuru ve Detaylı Bilgi İçin

 ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
 Fuarlar ve Heyetler Şubesi
 Tel : 0 224 219 10 00
 Fuar ve Heyetler Şube Müdürü – Alpay ÖZTÜRK
 Dahili: 1900 E-posta: ozturka@uib.org.tr

 

 Automec Feira İlgili Kişi: Uğur ASLANTAŞ
 Dahili: 1907 E-posta: aslantasu@uib.org.tr

 

 Automechanika Birmingham İlgili Kişi: Aslıhan YILMAZ
 Dahili: 1902 E-posta: yilmaza@uib.org.tr

 MIMS Automobility Moscow İlgili Kişi: Nur Cemile HAMAMCIOĞLU
 Dahili: 1913 E-posta: hamamcioglun@uib.org.tr

 

 Automechanika Johannesburg İlgili Kişi: Sumru İdil HOROZ
 Dahili: 1908 E-posta: horozs@uib.org.tr


 AAPEX 2023 İlgili Kişi: Aslıhan YILMAZ
 Dahili: 1902 E-posta: yilmaza@uib.org.tr


 Automechanika Shanghai İlgili Kişi: Nur Cemile HAMAMCIOĞLU
 Dahili: 1913 E-posta: hamamcioglun@uib.org.tr