Nasıl Üye Olabilirim?

Sıkça Sorulan Sorular / Üyelik İşlemleri için Tıklayınız

 

Genel Sekreterliğimiz bünyesinde yer alan İhracatçı Birliklerine üye olmak için üyelik formu ve eki taahhütnameyi doldurarak, aşağıda yer alan belgeler ile birlikte taratıp öncelikle uyelik@uib.org.tr ye gönderiniz. Üyelik kaydınız yapıldıktan sonra evraklarınızı lütfen kargo ile bize ulaştırınız. (Korona virüs tedbirleri kapsamında elden evrak teslim alınmamaktadır. Birlik veznemiz kapalıdır, tüm ödemeler banka kanalı ile kabul edilmektedir.)

    1- Üyelik Formu ve Taahhütname

   2- Vergi Mükellefiyet Yazısı Fotokopisi (İnternet Vergi Dairesinden alınabilmektedir)

        Gerçek kişiler için ayrıca nüfus cüzdanı fotokopisi (TC KİMLİK Numaralı)

    3- İmza sirküleri fotokopisi

    4-    a-) Tüzel firmalar için ticaret sicil gazetesi fotokopisi

           b) Gerçek Kişiler için ticaret sicil gazetesi veya esnaf ve sanatkar sicil tasdiknamesi belgesinin fotokopisi

           c) Ortak Girişim, Joint-Venture, İş Ortalıkları, Adi İş Ortaklıkları ve Konsorsiyumları İçin durumlarını belirtir ortaklık sözleşmesi

   5- İhracat faturası ve beyanname taslağı (Gerekli görülmesi durumunda istenecektir)

   6- Giriş Aidatı Ödeme Dekontu (Yeni üye kaydınız kesinleşmeden lütfen giriş aidatını yatırmayınız)

       Önemli: Üyelik yazısı/Üye bilgi kartı ilk ihracatınız sonrasında verilmektedir. (Detaylı bilgi için tıklayınız)

 

Üyelik Yaptırılırken Dikkat Edilecek Hususlar

 • Üyelik başvuru formunda üye olmak istediğiniz birliği işaretleyiniz.
 • Üyelik başvuru formunda üye iletişim bilgilerini (adres, telefon, faks, e-posta) eksiksiz bir şekilde doldurunuz.
 • Daha önce Genel Sekreterliğimiz bünyesinde bulunan herhangi bir Birliğe üye olan firmalar, sadece dilekçe ve taahhütname getireceklerdir.
 • Vekaletname ile üyelik yaptırılması halinde, vekaletname fotokopisi ve vekilin imza sirküleri eklenecektir.
 • Giriş aidatı her Birlik için 200 TL, yıllık aidat ise 100 TL'dir.
 • Yeni üye olan firmalardan üye olunan yılda ayrıca yıllık aidat tahsil edilmeyecektir.
 • Başvuru formu ve taahhütnamedeki imzalar imza sirküleri ile birebir uyuşmalıdır. Aksi takdirde başvuru kabul edilmeyecektir.

 

Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri

5910 sayılı TİM ile İhracatçı Birlikleri'nin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile 03.09.2009 tarih ve 27338 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ilgili Yönetmelik hükümleri kapsamında;

 1. İhracat yapacak gerçek veya tüzel kişilerin, ihraç edecekleri malın ait olduğu sektörde faaliyet gösteren ve ticaret sicilinde kayıtlı merkez veya şube adreslerinin birinin bulunduğu en yakın birliğe üye olmaları ve Kanunda belirtilen ödemeleri yapmaları zorunludur.
 2. Birliklerden birine üye olan ihracatçı diğer birliklerin iştigal alanına giren maddeleri de üyelik şartı aranmaksızın ihraç edebilir. Ancak, sadece üyesi olduğu birliğin hizmetlerinden yararlanır ve genel kuruluna katılabilir.
 3. Birliğe üye olan gerçek ve tüzel kişi ihracatçılar diledikleri zaman yazılı olarak müracaat etmek suretiyle birlik üyeliğinden ayrılabilirler. Üyelikten ayrılanların, ayrıldıkları tarihe kadar olan yükümlülükleri ortadan kalkmış sayılmaz. Birlikten ayrılan üyenin yeniden üye olmak istemesi halinde varsa diğer genel sekreterliklere bağlı birliklerdekiler de dahil olmak üzere eski borçları ilgili birlik adına tahsil olunur.
 4. Üyeler;
  1. Kanun ve Yönetmeliklerde üyelikle ilgili olarak belirtilen görevleri yerine getirmekle,
  2. Birliklerin amaçlarına aykırı harekette bulunmamakla,
  3. Birlik yetkili organları tarafından istenecek bilgi ve belgeleri zamanında, tam ve doğru olarak vermekle,
  4. Birlik kararlarına uymakla,
  5. Birlik veri tabanında yer alan adres, telefon, faks, elektronik posta adresi ve internet adresi başta olmak üzere iletişim bilgilerinin güncelliğini sağlamakla,
  6. Birliğe kayıt sırasında giriş aidatı ve ihracat gerçekleştirilen veya birlik hizmetlerinden yararlanılan her yıl için yıllık aidat ödemekle,
  yükümlüdür.

Ebirlik Makbuz Taahhütnamesi için Tıklayınız

 

Giriş Ve Yıllık Aidatların Yatırılacağı Banka Hesap Numaralarımız

* Ödeme dekontunu 0-224 - 219 10 94 numaralı Muhasebe Şubemiz faksına iletebilir

   yada muhasebe@uib.org.tr 'ye gönderebilirsiniz.

 

VAKIFLAR BANKASI / BURSA TİCARİ ŞUBE 

 

Uludağ Meyve ve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği

TL Hesap No: 00158007296431616

IBAN No: TR480001500158007296431616

 

Uludağ Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği

TL Hesap No: 00158007296431445

IBAN No: TR090001500158007296431445

 

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği​

TL Hesap No: 00158007296431509

IBAN No: TR270001500158007296431509

 

Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği

TL Hesap No: 00158007296431194

IBAN No: TR930001500158007296431194

 

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçı Birliği

TL Hesap No: 00158007296431569

IBAN No: TR560001500158007296431569

 

Tüm Vakıfbank şubelerinden masrafsız havale yapılabilmektedir