Yeşil Pasaport Başvurusu

ÖNEMLİ UYARILAR 

1. Yurtdışı Çıkışlar İçin Önemli Uyarı (Yeşil Pasaport Asgari Geçerlilik Süreleri - TIKLAYINIZ)

2. Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ) ve Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ) İçin Önemli Uyarı – Her Yıl 5 Şubat Tarihine Kadar Tekrarlanması Gereken İşlemler – TIKLAYINIZ

3. Bildirim Yükümlülüğü İçin TIKLAYINIZ

4. İhracatçılara Hususi Pasaport - Yenileme İşlemleri için TIKLAYINIZ

5. Başvuru Süreleri için TIKLAYINIZ

6. Süresi Henüz Dolmadan Hasar gören,Sayfaları Dolan,Kaybolan/İsimSoyad Değ. Olan Yeşil Pasaportlar

7. Bölge Müdürlüğü ve Ticaret Bakanlığı'na Başvurularda Kullanılabilecek Dilekçe Örnekleri 

8. Türk Vatandaşlarının Tabi Olduğu Vize Uygulamaları

 

GENEL BİLGİLER

Sayın Üyemiz,

“İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Karar (2017 / 9962)” 23.03.2017 tarihli 30016 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Karar ile;

- Son 3 takvim yılı itibariyle (örneğin 2021 yılı için 2018, 2019 ve 2020 yılları) yıllık ortalama ihracatı; (örneğin 2021 yılı içinde başvuracak firmanın 2018, 2019 ve 2020 yılları ihracatları toplanıp, 3'e bölündüğünde aşağıdaki rakamlar olmalıdır)

● 500 Bin ABD doları ile - 10 milyon ABD doları arasında (10 milyon ABD doları dahil) olan firmalara 1 (bir),

● 10 milyon ABD doları üzeri ile 25 milyon dolar arasında (25 milyon ABD doları dahil) olan firmalara 2 (iki),

● 25 milyon ABD doları üzeri ile 50 milyon dolar arasında (50 milyon ABD doları dahil) olan firmalara 3 (üç),

● 50 milyon ABD doları üzeri ile 100 milyon dolar arasındaki (100 milyon ABD doları dahil) firmalara 4 (dört),

● 100 milyon dolar üzerinde ihracatı olan firmaların ise 5 (beş) yetkilisine hususi damgalı pasaport verilebilecektir.

(Her yıl içinde bulunulan yıl hariç, ondan önceki üç yıl dikkate alındığından; örneğin 2021 yılı için 2018, 2019 ve 2020 yılları ortalaması dikkate alınacak olup, 2021 yılı ihracatları hesaplamaya dahil edilmemektedir)

- Firmalar, pasaport@uib.org.tr adresine e – posta göndererek firmalarının yeşil pasaport kontenjanlarını sorabilirler. (e – postada firmalarının vergi numaralarını ve unvanlarını belirtmelidirler)

(Bu konuda telefonda sözlü olarak bilgi verilememektedir.)

- Pasaport başvurusu üye olunan İhracatçı Birliği'ne yapılır. (pasaport@uib.org.tr adresine yeşil pasaport kontenjanı olup olmadığını soran firmalara, kontenjanları olması halinde kaç kontenjanı olduğu ve başvuru için gerekli belgeler e – posta ile gönderilecektir.)

- Her yıl ihracat yapma şartı yoktur. Her yıl yukarıda belirtilen tutarda ihracat yapma şartı da yoktur. Örneğin firma, 2018 ve 2019 yılında hiç ihracat yapmamış olsa dahi 2020 yılında 1,5 Milyon Dolar ihracat yapmış ise 1,5 Milyon Dolar / 3 = 500 Bin ABD Doları tutarına ulaşmış olacağından bir kontenjanı olacaktır. Ya da, örneğin 2018 yılında 300 Bin ABD Doları, 2019 yılında 200 Bin ABD Doları ve 2020 Yılında 1 Milyon ABD Doları ihracat yapan bir firma toplamda 1,5 Milyon ABD Doları ve dolayısıyla 1,5 ABD Doları / 3 = 500 Bin ABD Dolarına ulaşmış olacağından yine bir kontenjanı olacaktır.

- Yukarıda belirtilen ortalamalarda ihracat yapan firmaların kontenjanları resmi Dış Ticaret İstatistikleri esas alınarak T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından kendiliğinden sisteme tanımlanmaktadır. Firmaların, rakamlarının sisteme yüklenmesi için herhangi bir işlem yapmaları gerekmemektedir.

Yeşil Pasaport Almaya Engel Durumlar İçin TIKLAYINIZ.

- 2017/9962 sayılı Karar uyarınca hususi damgalı pasaport alabilecek durumda bulunanların eş ve çocuklarına hususi damgalı pasaport verilmez.

 - Serbest Bölgede faaliyet gösteren firma yetkilileri de şartları karşılamaları kaydıyla hususi damgalı pasaport alabilecektir.

- Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ) veya Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ) ya da bu şirketler aracılığıyla ihracat yapan şirketler de yeşil pasaporta hak kazanabilirler. Ancak, bunun için Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ) veya Sektörel Dış Ticaret Şirketlerinin (SDŞ) her yıl 5 Şubat tarihine kadar tekrarlanması gereken işlemler için TIKLAYINIZ.

- İhracat yapan firmaların sahipleri, ortakları veya çalışanlarına hususi damgalı pasaport verilebilir. Firmanın sahip veya ortaklarının bir tüzel kişi olması halinde bu tüzel kişiliğin sahipleri, ortakları veya çalışanlarına da hususi damgalı pasaport verilebilir. (Örnek için TIKLAYINIZ).

 - Firmaların hissedarları ya da e – sgk listesinde yer alan çalışanları yeşil pasaport hakkında yararlanabilir. Bir hissedar ya da firmanın e – sgk listesinde yer alan çalışanı, yeşil pasaport aldıktan sonra yeşil pasaporta hak kazanan şirketteki hisselerinin tamamını devrederse ya da e – sgk listesinde yer alan çalışan pasaporta hak kazanan şirketin e – sgk listesinden ayrılırsa, FİRMA bu durumu DERHAL formunu onaylayan Bölge Müdürlüğü'ne BİLDİRMEKLE yükümlüdür.

Hissedar ya da çalışan ise böyle bir durumda Derhal pasaportunu İADE etmekle yükümlüdür.

İADE yükümlülüğünü yerine getirmediği tespit edilen firma yetkililerine ve BİLDİRİM yükümlülüğünü yerine getirmediği tespit edilen firmanın diğer yetkililerine 4 (Dört) yıl müddetle hususi damgalı pasaport verilmez.

- Hususi damgalı pasaport 4 yıl süre ile geçerli olacaktır.

(24.12.2019 tarih ve 30988 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7196 sayılı kanunla ihracat yapan iş insanlarına verilen hususi damgalı pasaport hakkı süresi 2 yıldan 4 yıla çıkartılmıştır.)

- Mezkur yılda (Örneğin 2021 yılında) hak kazanılan ancak cari yıl içerisinde kullanılmayan (Örneğin 2021 yılında – 31 Aralık 2021 tarihine kadar kullanılmayan) pasaport haklarının bir sonraki yıla (Örneğin 2022 yılına) devredilmesi mümkün değildir. Bu durumda; firma, örneğin 2022 yılı başvurusu için Şubat ayının son haftasında kontenjanlarının açıklanmasını bekleyecek ve 2022 kontenjanı varsa başvurusunu gerçekleştirecektir).

BAŞVURU SÜRECİ

1. Öncelikle firma, pasaport@uib.org.tr adresine, firmasının vergi no'sunu ve unvanını da belirterek e – posta göndermeli ve kontenjanı olup olmadığını sormalıdır.

Firmanın kontenjanı varsa, kendisine kontenjan sayısı ve gerekli belgeler e – posta ile gönderilecektir. Ya da kontenjanı olduğunu öğrenen firma aşağıda belirtilen belgeleri kullanabilir.

Firma, belgelerini hazırladıktan sonra evraklarını kargo ile İhracatçı Birliği'ne gönderebilir ya da İhracatçı Birliği'ne elden teslim edebilir.

Firmanın teslim ettiği evraklarda eksik ya da yanlışlık varsa, evrakları tamamlatılır. Evraklar tam ise İhracatçı Birlikleri Genel Sekreteri'ne veya İhracatçı Birlikleri Genel Sekreter Yardımcısına imzalatıldıktan sonra onay için Bölge Müdürlüğü'ne (Bursa) gönderilir.

2. Firmanın evrakları Bölge Müdürlüğü tarafından onaylandıktan sonra, onaylı formlar Bölge Müdürlüğü tarafından doğrudan firmanın adresine gönderilir.

3. Onaylı evraklar firmaya ulaştıktan sonra pasaport alacak kişinin kendisi bir üst maddede belirtilen Bölge Müdürlüğü'nce onaylı evraklarla birlikte https://randevu.nvi.gov.tr/ linkinden randevu aldıktan sonra şahsen İl Nüfus Müdürlüğü'ne başvurmalıdır. (İl Nüfus Müdürlüğüne Giderken Gerekli Belgeler ve Diğer Detaylar için TIKLAYINIZ.)

(Bölge Müdürlüğünce onaylanan evraklar, formun sağ üst köşesine Bölge Müdürlüğü tarafından vurulacak Bölge Müdürlüğü Onay Tarihi kaşesinden itibaren 60 gün geçerlidir. Bu nedenle müracaat sahibi tarafından İl Nüfus Müdürlüklerine yapılacak başvuruların formun geçerlilik süresi içinde yapılmasına dikkat edilir.)

GEREKLİ OLAN BELGELER

İhracatçı Birliği'ne sunulacak belgeler:

1- Başvuru Dilekçesi

2- Talep Formu (Önlü Arkalı Tek Sayfada Çıktı Alınmalıdır)

3- Pasaport alacak kişinin Nüfus Cüzdanı / Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Fotokopisi

4- Şirketin İmza Sirküleri ASLI ya da SURET ASLI (Noterin ıslak imzası olmalıdır, fotokopi kabul edilmez),

5- Pasaport alacak kişi şirketin HİSSEDARI İSE Ticaret Sic. Gaz. fotokopisi, pasaport alacak kişi şirketin ÇALIŞANI İSE son üç aya ait şirketin E - SGK BİLDİRGELERİ (ücretler ve ikramiyeler kısmı kapatılabilir, diğer kısımlar açık olmalıdır, bildirge çok sayfadan oluşuyorsa ilk sayfa mutlaka olmak kaydıyla, pasaport alacak kişinin yer aldığı sayfanın gönderilmesi yeterli olacaktır), 

Hususi Damgalı Pasaport Talep Formu'nun doldurulmasına ilişkin KILAVUZ için TIKLAYINIZ.

6- Yukarıdaki belgelerin incelenmesi neticesinde başkaca bir belgeye ihtiyaç duyulursa o da ayrıca istenecektir,

ÖNEMLİ NOTLAR:

1. Yeşil Pasaport Talep Formu'nun arka yüzünde sayılan 4 adet belge (yani iki adet biyometrik fotoğraf, pasaport cüzdan bedeli dekontu, nüfus cüzdanı aslı ve önceki pasaportlar) bize (UİB – Bursa) gönderilmeyecektir. Söz konusu belgeler, ikinci aşamada pasaport alacak kişi şahsen İl Nüfus Müdürlüğü'ne giderken yanında bulunması gereken belgelerdir.

2. Pasaport Talep Formu üzerinde silinti, kalıntı, daksil ya da karalama bulunmamalıdır!

3. Talep formunda yer alan Bölge Müdürlüğü Onay Tarihi kısmına tarih yazılmayacaktır, o kısma tarihi onay aşamasında Bölge Müdürlüğü kendisi yazacaktır ve Bölge Müdürlüğü'nün yazdığı tarihten itibaren form 60 gün süre ile geçerli olacaktır. 60 günlük sürenin geçmesi halinde İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü pasaport vermeyecektir. Böyle bir durumda, yani 60 günlük sürenin geçirilmesi halinde fotoğraflı talep formu aslı kesinlikle kaybedilmemelidir. 60 günlük sürenin geçmesi nedeniyle yeni bir başvuru yapılabilmesi için süresi geçen talep formunun aslının Bölge Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir. (Talep Formu Aslının kaybedilmesi halinde işlemler daha uzun sürecektir)

4. “İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Karar”ın (2017 / 9962) 10 uncu maddesi gereğince yeşil pasaport alan kişi, yeşil pasaporta hak kazanan firmanın ortağı olarak başvuruda bulunduysa ortaklığından, çalışanı olarak başvurduysa çalışanlığından ayrılması halinde firma tarafından durumun derhal formu onaylayan Bölge Müdürlüğü'ne bildirilmesi zorunludur. Aynı şekilde, pasaport alan kişi de pasaporta hak kazanan şirketin ortağı / çalışanı olma şartını kaybetmesi halinde hususi damgalı pasaportunu derhal iade etmekle yükümlüdür. İade yükümlülüğünü yerine getirmediği tespit edilen firma yetkililerine ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmediği tespit edilen firmanın diğer yetkililerine 4 (dört) yıl müddetle hususi damgalı pasaport verilmez.​

 

Yeşil pasaport başvurusu ile ilgili sorularınız için; pasaport@uib.org.tr adresine e – posta gönderebilirsiniz.