Birliklerimiz Yıllık Aidatının 0-TL (Sıfır Türk Lirası) Olarak Belirlenmesi

ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE
(Sirküler No: 790)

Malumları olduğu üzere; “Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik”in 6. Maddesinin 3. Fıkrasının e bendinde üyeler "Birliğe kayıt sırasında giriş aidatı ve ihracat gerçekleştirilen veya birlik hizmetlerinden yararlanılan her yıl için yıllık aidat ödemekle (Değişiklik: 30.12.2015 tarih ve 29578 sayılı RG) yükümlüdür.” hükmü amir olup, bu çerçevede ihracat gerçekleştirilen veya birlik hizmetlerinden yararlanılan her yıl için 100,00 TL. (Yüz Türk Lirası) yıllık aidat alınmaktaydı.

Bununla birlikte, Birliklerimiz Genel Kurul toplantılarında yıllık aidatın 0-TL (sıfır Türk Lirası) olarak belirlenmesi yönünde alınan karar, Bakanlığımız tarafından uygun görülmüştür.

Bu çerçevede, Genel Sekreterliğimiz bünyesindeki beş İhracatçı Birliğinde [Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB), Uludağ Meyve ve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB), Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB)] yıllık aidat alınmayacaktır.

5910 sayılı “Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun”un 18 inci maddesinde yer alan diğer Birlik gelirlerinde ise (ilk kez üye olacak firmaların giriş aidatı, nispi ödeme, diğer gelirler) bir değişiklik bulunmamaktadır.

Bilgilerine rica olunur.

e – imzalıdır
Mümin KARACAKAYALILAR
Genel Sekreter