Doğrudan Bölge Müdürlüğüne Müracaatta Bulunulması Gereken Durumlar

ULUDAĞ GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

BURSA DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDE

YAPILACAK İŞLEMLER İLE İLGİLİ SUNULACAK BELGELER VE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 

 

Aşağıdaki Tüm Durumları İçeren Ortak Dilekçe Örneği için Tıklayınız.

Dilekçenin gönderileceği adres:

ULUDAĞ GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ – Bursa Dış Ticaret İşlemleri Müdürlüğü

Adres: Işıktepe OSB Mah. Kahverengi Cad. No: 19 16215 Nilüfer-BURSA

Telefon: 0 224 503 04 09

E-posta : uludagdtm@ticaret.gov.tr   

Dilekçeler önce uludagdtm@ticaret.gov.tr adresine e-posta olarak iletilmelidir. (Dilekçe ıslak imzalı olmalıdır)

1-PASAPORT TALEP FORMUNUN KAYBEDİLMESİ DURUMUNDA YAPILMASI GEREKENLER

Mevcut kontenjanın düşümünün yapılması için Bölge Müdürlüğüne dilekçe ile başvuruda bulunulur.

Not: Müracaat yapılabilmesi için kaybedilen formun 60 gün olan geçerlilik süresinin dolmuş olması, süre dolmadıysa sürenin bitiminin beklenmesi gerekmektedir.

 Ekler:

-Dilekçe (ıslak imzalı aslı)

- İmza Sirküleri Fotokopisi

- Protokol Dökümü (Kişinin e- Devletinden alınan)

2-PASAPORT FORMUNUN 60 GÜNLÜK SÜRE AŞIMINDA YAPILMASI GEREKENLER

 Ekler:

- Dilekçe (ıslak imzalı aslı)

- Form ve üst yazı asılları (Bölge Müdürlüğünce tarafınıza gönderilen)

- İmza Sirküleri Fotokopisi

 3-PASAPORT YENİLEME İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

Ülkelerin vize rejimi nedeniyle Pasaport süresinin 6 aydan az kalması durumunda firma  pasaportun yenilenebilmesi için Bölge Müdürlüğüne dilekçe ile iptal başvurusunda bulunur. 

Ekler:

- Dilekçe (ıslak imzalı aslı)  

-İlgilinin halen çalışmakta olduğunu gösteren belge

  (Hesap fişi (SGK Sisteminden alınan) ve SGK uzun vade hizmet dökümü )

- İlgilinin halen ortaklığını gösteren belge

 (Örnek: Ticaret Sicil Gazetesi veya Hazirun Cetveli Noter Onaylı)

- Pasaport Fotokopisi ( Sadece Fotoğraflı sayfa)

- İmza Sirküleri Fotokopisi

 

Not: Bölge Müdürlüğünce iptal işlemi gerçekleştikten sonra firmanın kontenjanı mevcutsa bağlı olduğu İhracatçı Birliğine yeni başvuru yapılması gerekmektedir. 

 

 4-PASAPORT SAHİBİ OLAN YETKİLİNİN İŞTEN AYRILMASI DURUMUNDA YAPILMASI GEREKENLER

 Ekler:

- Dilekçe (ıslak imzalı aslı)

- İşten Ayrılış Bildirgesi (Sgk'dan Barkodlu)

- Pasaport Fotokopisi ( Sadece Fotoğraflı sayfa)

- İmza Sirküleri Fotokopisi

 

Not: Bölge Müdürlüğünce iptal işlemi gerçekleştikten sonra firmanın kontenjanı mevcutsa bağlı olduğu İhracatçı Birliğine yeni başvuru yapılması gerekmektedir.

Önemli: İşten ayrılma veya ortaklıktan ayrılma durumlarında 3 İş Günü içerisinde bildirim yapılması gerekmektedir. Bildirim yapmak firmanın yükümlülüğünde olup yapılmaması durumunda, firma yetkilileri 4 yıl müddetle İhracatçılara verilen Hususi Damgalı Pasaport  hakkından yararlanamaz. 

 

5-PASAPORT SAHİBİ OLAN YETKİLİNİN ORTAKLIKTAN AYRILMASI DURUMUNDA YAPILMASI GEREKENLER

 Ekler:

- Dilekçe (ıslak imzalı aslı)

- Ortaklığın Sona erdiğini gösteren belge (Örn: Ticaret Sicil Gazetesi veya   Hisse Devri Sözleşmesi Noter onaylı  veya Karar Defteri Noter onaylı veya Pay Defteri noter onaylı)

- Pasaport Fotokopisi ( Sadece Fotoğraflı sayfa)

- İmza Sirküleri Fotokopisi

 

Not: Müdürlüğümüzce iptal işlemi gerçekleştikten sonra firmanın kontenjanı mevcutsa bağlı olduğu İhracatçı Birliğine yeni başvuru yapılması gerekmektedir.

Önemli: İşten ayrılma veya ortaklıktan ayrılma durumlarında 3 İş Günü içerisinde bildirim yapılması gerekmektedir. Bildirim yapmak firmanın yükümlülüğünde olup yapılmaması durumunda, firma yetkilileri 4 yıl müddetle İhracatçılara verilen Hususi Damgalı Pasaport  hakkından yararlanamaz. 

 

6-TEMSİLCİ DEĞİŞİKLİĞİ (Çalışan veya Ortak) DURUMUNDA YAPILMASI GEREKENLER

 Ekler:

 -Dilekçe (ıslak imzalı aslı)

 -İlgilinin halen çalışmakta olduğunu gösteren belge

  (Hesap fişi (SGK Sisteminden alınan) ve SGK uzun vade hizmet dökümü )

- İlgilinin halen ortaklığını gösteren belge

 (Örnek: Ticaret Sicil Gazetesi veya Hazirun Cetveli Noter Onaylı)

 - Pasaport Fotokopisi ( Sadece Fotoğraflı sayfa)

 - İmza Sirküleri Fotokopisi

 

Not: Müdürlüğümüzce iptal işlemi gerçekleştikten sonra firmanın kontenjanı mevcutsa bağlı olduğu İhracatçı Birliğine yeni başvuru yapılması gerekmektedir.

7-TEMSİLCİNİN VEFAT ETMESİ DURUMUNDA YAPILMASI GEREKENLER

 Ekler:

 - Dilekçe (ıslak imzalı aslı)

 - Ölüm Raporu

 - Pasaport Fotokopisi ( Sadece Fotoğraflı sayfa)

 - İmza Sirküleri Fotokopisi

Not: Vefat durumlarında 3 iş günü içinde bildirim yapılması şartı yoktur ve firmaya ceza uygulanmaz.