UİB Hakkında

 

Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (UİB)

İhracatçı Birlikleri, ihracatçıları örgütlendirmek ve işbirliğini geliştirmek suretiyle ihracatı artırarak ekonomik gelişmeye katkıda bulunmak üzere kurulan meslek kuruluşlarıdır. Türkiye çapında bölgesel ve sektörel ayrımlara göre, 14 Genel Sekreterlik, 27 sektör bazında, 61 İhracatçı Birliği çalışmalarını sürdürmektedir.

Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği 1986 yılında kararlaştırılan Bakanlar Kurulu Kararı gereğince; dış ticarete ilişkin konularda çalışmalar yapmak, bu kapsamda; kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör kuruluşları ve ulusal ve uluslararası kuruluşlar nezdinde üyelerinin menfaatlerini ülke çıkarları çerçevesinde koruyucu ve geliştirici çalışmalar yapmak, ihracatçılar arasında mesleki ve ahlaki dayanışmayı sağlamak amacıyla bünyesinde yer alan iki birlik ile Bursa'da kurulmuştur.

Kurulduğunda 100 üye ve 3 personel ile faaliyetine başlayan Uludağ İhracatçı Birlikleri'nin, 2023 yılı sonu itibariyle Türkiye'nin 45 ilinde toplam 15.384 aktif üyesi ve 102 çalışanı bulunmaktadır. Çatısı altında farklı sektörlerde faaliyetlerini sürdüren özel bütçeye sahip ve tüzel kişiliği haiz olan beş ayrı Birlikten oluşan Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği, 2023 yılında 36,5 milyar dolar ihracat değeri ile Türkiye'nin en büyük ikinci birliği olarak konumunu korumaktadır.

Genel Sekreterliğimiz bünyesinde faaliyet gösteren 5 birlik bulunmaktadır:

 

UİB'nin temel amacı, iştigal sahası içindeki sektörlerde; Türkiye'nin ihracat potansiyelini artırmak, ihracat performansını yükseltmek ve yurtiçinde ve yurtdışında fuar organizasyonları gerçekleştirip, alım heyeti ve ticaret heyeti organizasyonları yapmak suretiyle ihracatçılarımızın yurt dışında tanıtılmasına katkıda bulunmaktır. UİB bu amaca ulaşmak için çok sayıda görev ve faaliyet icra etmektedir:

ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ'NİN GÖREV VE FONKSİYONLARI:

İhracatçı birliklerinin amaçları üye firmaların ticari kapasitelerinin gelişmesine katkıda bulunmaktır. Birlikler bu genel amaca yönelik olarak birçok fonksiyon ifa etmektedir. Bunlar Kanun ve Yönetmelik'te genel hatları ile tanımlanmıştır.

 • İhracat Rejim Kararı ve İhracat Yönetmeliği çerçevesinde üyelerinin ihracata yönelik işlemlerini gerçekleştirmek,
 • İhracatçıları örgütlendirmek ve işbirliğini geliştirmek suretiyle ihracatı artırarak ekonomik gelişmeye katkıda bulunmak,
 • Dış ticaretin ülke menfaatine uygun olarak gelişmesini sağlamak, Dış ticarete ilişkin konularda çalışmalar yapmak, bu kapsamda; kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör kuruluşları ve ulusal ve uluslararası kuruluşlar nezdinde üyelerinin menfaatlerini ülke çıkarları çerçevesinde koruyucu ve geliştirici çalışmalar yapmak,
 • İhracatçılar arasında mesleki ahlâk ve dayanışmayı sağlamak,
 • Devlet Yardımları kapsamında ihracatçı birliklerince yapılan işlemleri yerine getirmek,
 • TİM tarafından verilecek dış ticarete ilişkin diğer görevleri yapmaktır.

UİB, belirtilen bu amaç, görev ve faaliyetler çerçevesinde ihracatın geliştirilmesi için üyelerini desteklemektedir. Uludağ İhracatçı Birlikleri bütün bu görevleri yerine getirmek üzere bünyesinde bulunan 12 şube ile faaliyetlerini yürütmektedir.

 • Ar-Ge Şube Müdürlüğü
 • Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü
 • Devlet Yardımları 1 Şube Müdürlüğü
 • Devlet Yardımları 2 Şube Müdürlüğü
 • Fuarlar ve Heyetler Şube Müdürlüğü
 • Kurumsal İletişim Şube Müdürlüğü
 • Muhasebe Şube Müdürlüğü
 • Proje Uygulama Şube Müdürlüğü
 • Satınalma Şube Müdürlüğü
 • Teşvik Şube Müdürlüğü
 • Üye Hizmetleri Şube Müdürlüğü
 • Yönetim Kurulları ve İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü