İhracatçı Firmalara Yeşil Pasaport (Hususi Damgalı Pasaport)

ÖNEMLİ UYARILAR 

1. 2024 Yılı Başvuruları 15 Şubat-31 Aralık Tarihleri Arasındadır.

2. Yurtdışı Çıkışlar İçin Önemli Uyarı (Yeşil Pasaport Asgari Geçerlilik Süreleri - TIKLAYINIZ)

3. Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ) ve Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ) İçin Önemli Uyarı – Her Yıl 5 Şubat Tarihine Kadar Tekrarlanması Gereken İşlemler – TIKLAYINIZ

4. Bildirim Yükümlülüğü İçin TIKLAYINIZ

5. Süresi 6 Aydan Az Kalan İhracatçılara Yeşil Pasaportlar İçin Yenileme İşlemleri-TIKLAYINIZ

6. Süresi Henüz Dolmadan Hasar gören,Sayfaları Dolan,Kaybolan/İsimSoyad Değ. Olan Yeşil Pasaportlar

7. Doğrudan Bölge Müdürlüğüne Müracaatta Bulunulması Gereken Durumlar ve Dilekçe Örneği

(Yenileme, Temsilci Değişikliği, 60 Günlük Süre Aşımı, Talep Formu Kayıp, İşten/Ortaklıktan Ayrılma, Vefat, Diğer)

8. Ticaret Bakanlığına Müracaatta Bulunulması Gereken Durumlar

(Ünvan, Nev'i, Tür, Vergi No Değişikliği)

9. Türk Vatandaşlarının Tabi Olduğu Vize Uygulamaları

GENEL BİLGİLER

İlgili Mevzuat:

“İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Karar (2017 / 9962)” 

(23.03.2017 tarihli 30016 sayılı Resmî Gazete)

Yeşil Pasaport Kontenjan Sorgulama:

pasaport@uib.org.tr adresimize firmanızın vergi numarasını ve unvanını belirterek e-posta iletmeniz halinde pasaporta hak kazanıp kazanmadığınız tarafınıza bildirilecektir. Bu konuda telefonda sözlü olarak bilgi verilememektedir.

Genel Sekreterliğimiz bünyesindeki birliklere üyeliği bulunmayan firmalar üye oldukları birliklere yönlendirilir.

Firmanın Yeşil Pasaporta Hak Kazanabilmesi İçin Son Üç Yılda Gerçekleştirmesi Gereken Toplam İhracat Tutarı*

(Milyon ABD Doları);

Rakamla

Yazıyla

Kontenjan Sayısı

1,5

(Bir buçuk) Milyon ABD Doları İhracat

1 (Bir)

30

(Otuz) Milyon ABD Doları İhracat

2 (İki)

75

(Yetmişbeş) Milyon ABD Doları İhracat

3 (Üç)

150

(Yüzelli) Milyon ABD Doları İhracat

  4 (Dört)

300

(Üçyüz) Milyon ABD Doları İhracat

 5 (Beş)

* İçinde bulunulan yıl dikkate alınmaz. Örneğin, 2024 yılında başvuru yapacak bir firmanın 2021, 2022 ve 2023 yılında gerçekleştirdiği ihracat tutarları dikkate alınır. Her yıl ihracat yapma şartı yoktur.

Hususi damgalı pasaport 4 yıl süre ile geçerli olacaktır.

Örnek Durumlar:

1. Örneğin; son üç yılda toplam 1,5 Milyon ABD Doları İhracatı olan bir firmanın 1 (bir) pasaport hakkı vardır. Toplam 3 Milyon ABD Doları ihracatı olan ya da 29 Milyon ABD Doları olan firmanın da 1 (bir) pasaport hakkı vardır. İkinci pasaport hakkı için son üç yılda toplam 30 Milyon ABD Doları üzerinde ihracat yapmak gereklidir.

2. Her yıl ihracat yapma şartı yoktur, ancak toplam 1,5 Milyon Dolar ihracat tutarını yakalama şartı vardır. Örneğin; firma 2021 ve 2022 yılında hiç ihracat yapmamıştır ancak 2023 yılında 1,5 Milyon Dolar ihracat yapmıştır. Bu firma 2024 yılında 1 (bir) kontenjana hak kazanır. Ancak, 2021 ve 2022 yılında hiç ihracat yapmayan firma 2023 yılında sadece 500 Bin Dolar ihracat yapmış ise pasaporta hak kazanamaz.

3. İçinde bulunulan yılda hak kazanılan ancak cari yıl içerisinde (en geç o yılın son iş günü) kullanılmayan pasaport haklarının bir sonraki yıla devredilmesi mümkün değildir. Bu durumda; firma, bir sonraki yıl hakkı olması durumunda en erken 15 Şubat tarihinde başvurusunu yapabilecektir.

İhraç Kayıtlı Satışlar:

İhraç Kayıtlı Satışlar, sadece bu linkte yer alan Dış Ticaret Sermaye Şirketleri ya da Sektörel Dış Ticaret Şirketleri aracılığıyla gerçekleştirilmesi halinde ve DTSŞ / SDŞ şirketlerin ön başvurularını süresinde yapması halinde dikkate alınabilir.

Yeşil Pasaport Alabilecek Firma Yetkilileri:

Yeşil Pasaporta hak kazanan şirketin E – SGK listesinde yer alan çalışanları (başvurunun yapıldığı tarih itibariyle geçmişe dönük 3 aya ait SGK bildirgeleri gereklidir) ya da hissedarları (hamiline hisse sahibi olanlar kabul edilmez) için yeşil pasaport başvurusunda bulunulabilir.

- Firmanın sahip veya ortaklarının bir tüzel kişi olması halinde bu tüzel kişiliğin sahipleri, ortakları veya çalışanlarına da hususi damgalı pasaport verilebilir. (Örnek için TIKLAYINIZ).

Kimler Yeşil Pasaport Alamaz:

Şirkete dışarıdan atanan Müdürler ya da Yönetim Kurulu üyeleri pasaporta hak kazanan şirketin e – sgk listesinde yer almıyorsa, pasaporta hak kazanan şirkette hissesi de yoksa pasaport başvurusunda bulunamaz. Huzur hakkı almak yeterli değildir. Hamiline hisseler de kabul edilmez.

Ayrıca, iflas halindeki, tasfiye halindeki, geçici veya kesin konkordato mühleti içindeki firmalar ve tam bölünme gerçekleştirmiş firmalar ihracatçıya tanınan yeşil pasaport hakkından yararlanamaz.

İhracatçılara verilen yeşil pasaportta devlet memurlarında olduğu gibi başvuru sahibinin eş ve çocuklarının yararlanma hakkı yoktur. Eş ve çocuklar kontenjan varsa, şirkette çalışan ya da ortak olmaları durumunda başvuru yapabilirler.

BAŞVURU SÜRECİ VE GEREKLİ OLAN BELGELER

İhracatçı Birliği'ne sunulacak belgeler:

1- Başvuru Dilekçesi

2- Talep Formu (Önlü Arkalı Tek Sayfada Çıktı Alınmalıdır)

Hususi Damgalı Pasaport Talep Formu'nun doldurulmasına ilişkin KILAVUZ için TIKLAYINIZ.

3- Pasaport alacak kişinin Nüfus Cüzdanı / Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Fotokopisi

4- Şirketin İmza Sirküleri ASLI ya da SURET ASLI (Noterin ıslak imzası olmalıdır, fotokopi kabul edilmez),

5- Pasaport alacak kişi;

A. Şirketin çalışanı ise; son üç aya ait Şirketin E – Sgk Bildirgeleri

(Pasaport alacak kişinin yer aldığı sayfalar yeterlidir. Ücretler ve ikramiyeler sütunları kapatılabilir, diğer sütunlar açık olmalıdır.)

B. Şirketin hissedarı ise;

- Anonim Şirketlerde; şirketin en son gerçekleştirdiği Genel Kurul'un “Hazirun Cetveli”nin Ticaret ve Sanayi Odası'na onaylatılmış hali,

- Limited Şirketlerde; Şirketin Mersis sistemi üzerinden alınacak güncel “Ortaklık Durum Belgesi”

(Mersis'ten talep edilirken açıklama kısmına açıkça “firma ortaklarının sermayelerini ve paylarını belirtir belge istiyorum” yazılmalıdır.)

6- Yukarıdaki belgelerin incelenmesi neticesinde başkaca bir belgeye ihtiyaç duyulursa o da ayrıca istenecektir,

Belgeler Genel Sekreterliğimiz Üye Hizmetleri Şubesine kargo ile gönderilebilir ya da elden teslim edilebilir. Elden teslim halinde yeşil pasaport alacak kişinin Birliğimize gelmesi zorunlu değildir. Herhangi bir kişi evrakları getirebilir.

Adresimiz: Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği, Işıktepe OSB Mah. Kahverengi Cad. No: 19 16215 Nilüfer / BURSA

Firma Evrakları Birliğimize Ulaştıktan Sonraki Süreç:

Birliğimize ulaştırdığınız belgeler incelendikten / varsa eksikleri, yanlışları tamamlatılıp düzelttirildikten sonra onaylanmak üzere Birliğimizce, Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü Bursa Dış Ticaret İşlemleri Müdürlüğüne arz edilir.

Bölge Müdürlüğünce onaylanan evrakınız, dilekçenizde belirttiğiniz tercihinize göre Bölge Müdürlüğünce şirket adresinize gönderilir ya da elden teslim edilir. (Yeşil pasaport alacak kişinin şahsen formu teslim almaya gelmemesi halinde Bölge Müdürlüğü'nden formu teslim alacak kişinin yanında yetkilendirme yazısı olmalıdır.)

Bölge Müdürlüğünce onaylı talep formu şirket adresinize posta ile ulaştıktan veya tarafınızca elden teslim alındıktan sonra pasaport alacak kişi şahsen İl Nüfus Müdürlüğü'ne bu linkte yer alan evraklar ile birlikte gitmelidir.

Yeşil Pasaport Alan Şirket Yetkilisinin Şirket E – SGK Listesinden ya da Şirket Hissedarlığından Ayrılması Halinde FİRMANIN BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ:

Yeşil pasaport alan firma yetkilisinin, firmanın E – SGK Listesi'nden ya da Firmanın Hissedarlığından ayrılması halinde durumun 3 İş Günü İçerisinde FİRMA tarafından DOĞRUDAN pasaporta onay veren Bölge Müdürlüğü'ne bu linkte yer alan dilekce ile bildirilmesi zorunludur. Aksi durumda, hem pasaport sahibi hem de firmanın yetkilileri 4 yıl boyunca yeşil pasaport almaya hak kazanamaz.

Bildirimde Bulunulacak Bölge Müdürlüğü Adresi bu linkte yer almaktadır.

Yeşil pasaport başvurusu ile ilgili sorularınız için; pasaport@uib.org.tr adresine e – posta gönderebilirsiniz.