Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi

Dijital Pazarlama Desteği Hk.

 


Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 04.06.2020 tarihli yazıda; 27/05/2020 tarihli ve 31137 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2573 sayılı “Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Karar” ile

-  E-ticaret Sitelerine Üyelik Desteği,

-  Sanal Ticaret Heyeti Desteği,

-  Sanal Fuarlara Katılım Desteği

-  Sanal Fuar Organizasyonu Desteğinin

Yürürlüğe konulmuş olduğu, ayrıca anılan Karar ile firmaların pazarlamaya yönelik dijital faaliyetlerinin desteklenmesinin amaçlandığı bildirilmiştir.

Aynı yazıda devamla; 2573 sayılı “Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Karar” ve karara ilişkin Uygulama Usul ve Esasları Genelgesinin Bakanlıkları web sitesinde ( https://www.ticaret.gov.tr/destekler/ihracat-destekleri/pazara-giriste-dijital-faaliyetlerin-desteklenmesi ) yayımlanmış olduğu ifade edilmiştir.