TÜRKİYE DÖNGÜSEL EKONOMİ HAFTASI

ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER NO: 120

DCube Döngüsel Ekonomi Kooperatifi, Hedefler için İş Dünyası Platformu (B4G) ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye) işbirliğinde, çağımızın kaynak sürdürülebilirliği ihtiyacına küresel, bölgesel ve ulusal düzeyde alınan önlemler ve gerçekleştirilen müdahalelere katkı sağlamak amacıyla 1-5 Mart 2021 tarihlerinde Türkiye ölçeğinde Döngüsel Ekonomi Haftası düzenlenecektir.

Sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda hem mevcut sanayi süreçlerinin hem de yeni girişimlerin değer zincirlerini, üretim, hizmet kurgularını ve tüketim alışkanlıklarını döngüsel ekonomi anlayışıyla yeniden kurgulamasını kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilecek olan Türkiye Döngüsel Ekonomi Haftası ile, döngüsel ekonomi modelinde kapasite artırımı, öncelikli sektörlerde çözüm tasarımı ve ilgili politikaların geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, AB Döngüsel Ekonomi Eylem Planı, Yeşil Mutabakat, Sınırda Karbon Düzenlemesi, Döngüsel Ekonomi Çözümleri, Sektörel Yaklaşımlar, Döngüsel Ekonomi İnovasyonu, Döngüsel Ekonomi Finansmanı gibi ana başlıkları çeşitli ülkelerdeki uzman ve iş dünyası temsilcilerinin bakış açıları ile değerlendirecek Türkiye Döngüsel Ekonomi Haftası, Avrupa'da da gerçekleştirilen benzer haftalar ölçeğindeki ilk ulusal etkinlik niteliğindedir.

Türkiye Döngüsel Ekonomi Haftası online ortamda (zoom) düzenlenecek olup, 3 Mart 2021 Çarşamba günü saat 14:15-15:30'deki tekstil oturumu moderatörlüğünü de Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği Başkanı Sayın Pınar Taşdelen ENGİN'in yapacağı Döngüsel Ekonomi Haftası etkinlik programı ve katılım linki aşağıda sunulmaktadır.

Bilgilerinizi ve katılımlarınızı rica ederim.

e-imzalıdır
Mümin KARACAKAYALILAR
Genel Sekreter

EK: Etkinlik Programı ve Katılım Linki

https://www.business4goals.org/turkiye-dongusel-ekonomi-haftasi/