Ticaret Heyeti Katılım Koşulları

  1. Tüm başvuralar on-line form doldurularak yapılır.
  2. Başvurunun işleme alınabilmesi için öncelikle eğer talep edilmişse ön ödeme (avans) tutarının ödenmiş ve Birliğimize bildirilmiş olması gerekmektedir.
  3. Heyet başvurularının kesinleşmesi için son başvuru/son ödeme tarihine kadar katılım ücretinin tamamının ödenmiş ve Birliğimize bildirilmiş olması gerekmektedir.
  4. Katılım kontenjan ile sınırlıdır.Ödemelerini süresinde yapan katılımcılara, başvuru sıralamasına göre yer verilmektedir.
  5. Katılım ücreti yatırıldıktan sonra,başvuru sahibinden kaynaklanan nedenlerden dolayı heyete katılamama durumunda, para iadesi yapılmaz.
  6. Duyuru metni ve/veya ekinde yer alan heyet programı taslak niteliktedir. Gereklilik halinde Birliğimiz, heyet programını revize etme hakkına sahiptir.
  7. Uçuş süreleri ve resmi programdan kaynaklanan nedenlere, seyahatin başlangıç ve bitiş tarihlerinde +/- 1 gündeğişiklikler olabilmektedir. Bu gibi durumlarda artan veya azalan konaklama veyol maliyetleri katılımcılara yansıtılacaktır, ancak, katılımını iptal edenbaşvuru sahiplerine para iadesi yapılmayacaktır.
  8. Gidilecek olan ülkelerdeki yabancı firma ve kurumlara dağıtılmak üzere Katılımcı Türk firmalarımızın bilgileriniiçeren "Katılımcı Türk Firma Katalogu” hazırlanabilecektir. Söz konusu katalogun hazırlanmasında, katılımcı firmalarımız tarafından doldurulacak olan Başvuru Formlarındaki bilgiler esas alınacaktır. Bu nedenle, Başvuru Formunun eksiksiz vedoğru olarak doldurulması gerekmektedir. Son başvuru tarihinden sonra firma katalogunayeni firma bilgilerinin ilave edilmesi mümkün olmayacaktır.
  9. Program ve heyete ilişkin gelişmeler, www.uib.org.tr web sitesi üzerinden ve/veya, başvuru formunda belitmiş olduğunuz katılımcıya ait e-mail adresi üzerinden duyurulmaktadır. Lütfen uçuştan 1 gün önce e-maillerinizi ve www.uib.org.tr web sitesini kontrol ediniz.
  10. İlgili ülkelerde, yabancı firmalar ile Türk firmalarımız arasında düzenlenecek olan "İkili İş Görüşmeleri”nin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi ve genel heyet organizasyonunun sorunsuz yürütülebilmesi açısından, programda belirtilen yer ve saatte tüm katılımcı firmalarımızın hazırbulunması gerekmektedir.