BREXİT KRİZ MASASI/ BREXİT BİLGİ BANKASI

ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER NO: 685

Bilindiği üzere İngiltere ve Avrupa Birliği anlaşmalı ayrılık üzerinde uzlaşmış, böylece Türkiye ile İngiltere arasında Serbest Ticaret Anlaşması imzalanmasının önünde bir engel kalmamıştır. Türkiye –İngiltere serbest ticaret anlaşmasının (STA) kısa süre içerisinde imzalanması beklenmekte ancak iç onay süreçleri nedeniyle bir geçiş dönemi yaşanacağı değerlendirilmektedir.

Bu itibarla İngiltere'ye ihracat yapan firmalarımızın gerek Brexit'le ilgili sorularına tek noktadan cevap verebilmek, gerek 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle İngiltere gümrüklerinde yaşanabilecek mağduriyetlere hızlı çözüm bulabilmek amacıyla Birliğimiz nezdinde “İngiltere Kriz Masası “ oluşturulması ve T.C. Ticaret Bakanlığı ve Ticaret Müşavirliklerimiz ile koordineli çalışılması planlanmaktadır. Birliğimiz nezdinde oluşturulan ingiltere@uib.org.tr
mail adresine gelen firmaların soru ve taleplerinin Ticaret Bakanlığına iletilerek ilgili kurum/ kuruluşlar, ticaret müşavirlikleri nezdinde girişimde bulunulması ve firmalarımıza bilgi verilmesi hedeflenmektedir. Bu şekilde ihracatçılarımızın hem STA süreci ile ilgili sorunları, hem de 1 Ocak 2021 sonrasında İngiltere gümrük sahasında yaşanabilecek olası sorunlarının hızla tespit edilip, çözüm üretilmesi amaçlanmaktadır.

Diğer taraftan, Ticaret Bakanlığı tarafından Brexit'e yönelik hazırlanan Sıkça Sorulan Sorular çalışması da ekte sunulmakta olup, Brexit süreci hakkındaki notlar ve genel bilgiler için https://ticaret.gov.tr/dis-iliskiler/genel adresini ziyaret edebilir, Türkiye –İngiltere STA ile ilgili sorularınızı sta@ticaret.gov.tr adresine de iletebilirsiniz.

Bilgileri rica olunur.

e-imzalıdır
Mümin KARACAKAYALILAR
Genel Sekreter

EK:

Brexit Sıkça Sorulan Sorular Revize

 

TÜRKİYE-İNGİLTERE SERBEST TİCARET ANLAŞMASI BİLGİ NOTU