Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB)

Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, emek-yoğun yapısı itibariyle ülkemizin istihdam yükünü kaldıran en önemli sanayi kollarındandır. Sektörümüz aynı zamanda küçük ve orta boy işletmelerden, büyük üretim tesislerine kadar her büyüklükteki ünitelerde üretim yapan, bilgisayar destekli üretim sistemlerinin hızla gelişmekte olduğu, çevreye ve doğaya olumsuz etkisi olmayan modern bir sanayi koludur. Türk hazır giyim ve konfeksiyon sanayi, katma değeri yüksek markalı ürünlerin üretiminde; kalite, verimlilik, özgün tasarım, pazarlama ve sevkiyat kanalları bakımından son derece başarılıdır. Ayrıca sektör, yüksek ihracat performansı ile ülkemizin en fazla dış ticaret fazlası veren birinci sektörüdür. 1980'lerin başından itibaren başlayan ihracat hamlesinin itici gücü Türk tekstil sektörü ile birlikte hareket eden hazır giyim ve konfeksiyon sektörümüz olmuştur.

Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB), Uludağ İhracatçı Birlikleri bünyesinde 1986'da Bursa'da kurulmuştur. UHKİB, 2024 yılbaşı itibariyle toplam 1.411 aktif üyeye sahiptir. 2023 yılında Birliğin toplam ihracatı 954 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 2023 yılında Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin ihracat gerçekleştirdiği başlıca ülkeler sırasıyla; İspanya, Hollanda, Fransa, Almanya ve Birleşik Krallık olmuştur. Sektörümüz dünyanın en yüksek malzeme, üretim, kalite ve sağlık standartlarını talep eden Avrupa kıtasının taleplerini karşılamaktadır. Toplam ihracatımızın %60,1'i Avrupa Birliği'ne yapılmaktadır.

UHKİB 'in misyonu; üyelerinin ihracat performansını yükseltmek ve uluslararası ticari faaliyetlerinde üyelerine yardımcı olarak ikili ve çok taraflı ticari ilişkilerin geliştirilmesine katkıda bulunmak ve tüm pazarlarda ihracatımızın artarak devam etmesini sağlamaktır. UHKİB; kanun ve yönetmeliklerle kendisine yüklenen bu görevi yerine getirmek, dış ticaretimizi ve diğer ülkeler ile karşılıklı ekonomik ilişkileri geliştirmek amacıyla pek çok faaliyet gerçekleştirmektedir.

Dijital teknolojilerin yerlileştirilmesinden işgücü yetkinliklerinin artırılmasına, eğitimden kurumsal kültüre, Sanayi 4.0'ın dokunduğu her alanda hazır giyim sektöründe yapılması gereken çalışmaların önemi ortadayken bu kapsamda UHKİB tarafından hayata geçirilen Dijital Dönüşüm Mühendisi Programı aracılığıyla, siber güvenlik, yapay zekâ, nesnelerin interneti, bulut bilişimi, büyük veri, artırılabilir ve sanal gerçeklik, sistem analizi gibi önemli alanlarda mühendislerimize yetkinlikler kazandırılmaktadır.

Sektöründe dünya liderlerinden olan Türk hazır giyim sektörünün küresel ticaretteki payını artırması ve yüksek katma değerli ihracatta öncü olması hedefiyle başlatılan 'Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektöründe Endüstri 4.0 Entegrasyonu' projesi devam etmektedir.  Diğer yandan sektöre nitelikli elaman kazandırmak amacıyla, hem meslek liselerini destekliyoruz hem de ihracatçı firmalarda çalışanların sektörel beklenti ve ihtiyaçları çerçevesinde eğitimler düzenlenmektedir. Bütün bu gelişmeler bağlamında UTİB ile ortaklaşa devam eden Techxile Start Up Challenge da hali hazırda güçlü olan sektörümüzü geleceğe güvenle taşıyacak olan yeni projelerden biridir.

UHKİB özetle; PR faaliyetleri, Eğitim faaliyetleri, Danışmanlık hizmetleri, Koordinasyon faaliyetleri, Yayın faaliyetleri, İstatistik kayıtları, Ekonomik araştırmalar ve raporlama, Ticaret ve Alım Heyetleri ve Fuarlar alanında çalışmaktadır.

Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği; tekstil ve hazır giyim sektörünün nitelikli eleman ihtiyacının karşılanması, moda ve tasarım konusunda global trendlerin takip edilerek özgün trendlerin oluşturulması, moda ve tasarım konusunda ülkemizin bir çekim merkezi olması amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir.