Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB)

Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, emek-yoğun yapısı itibariyle ülkemizin istihdam yükünü kaldıran en önemli sanayi kollarındandır. Sektörümüz aynı zamanda küçük ve orta boy işletmelerden, büyük üretim tesislerine kadar her büyüklükteki ünitelerde üretim yapan, bilgisayar destekli üretim sistemlerinin hızla gelişmekte olduğu, çevreye ve doğaya olumsuz etkisi olmayan modern bir sanayi koludur. Türk hazır giyim ve konfeksiyon sanayi, katma değeri yüksek markalı ürünlerin üretiminde; kalite, verimlilik, özgün tasarım, pazarlama ve sevkiyat kanalları bakımından son derece başarılıdır. Ayrıca sektör, yüksek ihracat performansı ile ülkemizin en fazla dış ticaret fazlası veren birinci sektörüdür. 1980'lerin başından itibaren başlayan ihracat hamlesinin itici gücü Türk tekstil sektörü ile birlikte hareket eden hazır giyim ve konfeksiyon sektörümüz olmuştur.

Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB), Uludağ İhracatçı Birlikleri bünyesinde 1986'da Bursa'da kurulmuştur. UHKİB, 2020 yılbaşı itibariyle toplam 730 aktif üyeye sahiptir. 2019 yılında Birliğin toplam ihracatı 685 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılında Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin ihracat gerçekleştirdiği başlıca ülkeler sırasıyla; İspanya, Almanya, Birleşik Krallık, Hollanda ve Belçika olmuştur. Sektörümüz dünyanın en yüksek malzeme, üretim, kalite ve sağlık standartlarını talep eden Avrupa kıtasının taleplerini mükemmel şekilde karşılamaktadır. Toplam ihracatımızın %80'i Avrupa kıtasına yapılmaktadır.

UHKİB 'in misyonu; üyelerinin ihracat performansını yükseltmek ve uluslararası ticari faaliyetlerinde üyelerine yardımcı olarak ikili ve çok taraflı ticari ilişkilerin geliştirilmesine katkıda bulunmak ve tüm pazarlarda ihracatımızın artarak devam etmesini sağlamaktır. UHKİB; kanun ve yönetmeliklerle kendisine yüklenen bu görevi yerine getirmek, dış ticaretimizi ve diğer ülkeler ile karşılıklı ekonomik ilişkileri geliştirmek amacıyla pek çok faaliyet gerçekleştirmektedir. Bu faaliyetlerden bazıları aşağıdaki başlıklar altında yer almaktadır;

  • PR faaliyetleri
  • Eğitim faaliyetleri
  • Danışmanlık hizmetleri
  • Koordinasyon faaliyetleri
  • Yayın faaliyetleri
  • İstatistik kayıtları
  • Ekonomik araştırmalar ve raporlama
  • Ticaret ve Alım Heyetleri
  • Fuarlar

Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği; tekstil ve hazır giyim sektörünün nitelikli eleman ihtiyacının karşılanması, moda ve tasarım konusunda global trendlerin takip edilerek özgün trendlerin oluşturulması, moda ve tasarım konusunda ülkemizin bir çekim merkezi olması amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir.