Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB)

Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB), Uludağ İhracatçı Birlikleri'ne bağlı olarak Bursa'da kurulan Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği bünyesinde faaliyetlerine devam ederken, 1993 yılında Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği'nden ayrılarak Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği ismiyle ayrı bir birlik haline gelmiştir.

Kurulduğunda 92 milyon $ ihracata sahip olan birlik, 2023 yılı sonu itibariyle 309,3 milyon dolar ihracat rakamına ulaşmıştır.  

Meyve Sebze Mamulleri sektörü tarımdan sanayiye geçişin köprüsü niteliğinde olup, büyük ölçüde ihracata dönük olması ve hiçbir hammadde ithalatı bulunmadığından, net döviz girdisi %100 olan, katma değeri yüksek, birim yatırım başına en fazla istihdam yaratan, düşük gelir düzeyine kaynak aktaran, yüksek gelişme potansiyeline sahip bir sektör olması itibarıyla önem kazanmaktadır.

Türkiye, üretime müsait verimli ve geniş tarım alanları, değişik bölgelerin ekolojik farklılıkları sayesinde meyve ve sebzelerin iyi koşullarda ve kaliteli olarak yetişebildiği nadir ülkelerden biridir. Ülkemizde dört mevsim yaşanmakta ve bu özelliği sayesinde çeşitli ve kaliteli meyve sebze yetiştirilmektedir.

Türkiye'de Meyve Sebze Mamulleri sektöründe faaliyet gösteren birçok firmalar üretilen işlenmiş gıda ürünleri uluslararası alanda da kabul gören ISO, BRC, HACCP, EFSIS vb. tüm kalite standartlarına sahip bulunmaktadır. Gıda sektöründe faaliyet gösteren firmalarımız modern endüstri ve yan sanayi malzemelerini kullanmaları, hızlı sevkiyat, son teknoloji ile kaliteli ürün potansiyeli, müşteri memnuniyeti ile vermiş olduğu güven duygusu ile sektöründe bugün Dünyada sayılı ülkeler arasında yer almaktadır. Ülkemizde kaliteli ürün ve bu ürünlerin işlendiği dünya standartlarında tesisler bulunmaktadır. Bölgenin iklim özelliği nedeniyle özellikle Bursa Bölgesinde Türkiye'nin en verimli ovalarında pek çok çeşit ürün yetiştirilmekte olup, bu ovalardan yetiştirilen ürünlerin işlendiği üretim tesisleri yer almaktadır. Bursa bölgesinde, konserve işleme, deniz ürünleri işleme, salça üretim tesisleri, meşrubat, alkollü içki, meyve suyu üretim tesisleri, doğal su işleme tesisleri, reçel jöle marmelat işleme tesisleri, turşu, dondurulmuş gıda ve meyve sebze mamullerin diğer çeşitlerini içeren günümüz son teknolojik imkânlarına sahip üretim tesisleri yer almaktadır. Sektör olarak ihracat pazarlarımıza bakıldığında kalite konusunda ülkemizin kendisini ispatladığını da görmekteyiz. Bu pazarlara ürün satabilmek ve sürekliliği sağlamak için  kalite, güvenilirlik ve servis konularında çok iyi hizmet vermek gerekmektedir. Sektör firmaları ürün kalitesi, standartlara uygun üretim, tüm dünya pazarlarında yerinde ve zamanında sevkiyat imkânlarını sunması ve müşteri memnuniyeti konularında gerekli şekilde dünya pazarlarında rekabet edebilir konumdadır.

UMSMİB olarak, 2023 yılı sonu itibariyle, ihracat verileri mal grupları bazında değerlendirildiğinde; ön plana çıkan ürünlerimiz arasında; Dondurulmuş Patates Konserveleri, Sebze Meyve Bitki Parçaları Konserveleri Sirkeli, Gazlı Sular-Maden Suları-Gazozlar, Dondurulmuş Sebzeler, Bira, Turunçgil Konserveleri, Domates Salçası, Dondurulmuş Meyveler, Sular-Buz ve Kar ve Domates Konserveleri bulunmaktadır. En önemli ihracat pazarlarımız başta Almanya olmak üzere Rusya Federasyonu, Irak, Hollanda, Birleşik Krallık, Yunanistan, Belçika, Birleşik Devletler, Bulgaristan ve İtalya'dır. Avrupa Birliği Ülkeleri ihracatımızda en önemli paya sahiptir. Avrupa Birliği Ülkelerini sırasıyla Bağımsız Devletler Topluluğu, Ortadoğu Ülkeleri, Diğer Avrupa Ülkeleri, Kuzey Amerika Serbest Ticaret, Uzakdoğu Ülkeleri, Diğer Asya Ülkeleri, Okyanusya Ülkeleri, Afrika Ülkeleri, Serbest Bölgeler ve Diğer Amerikan Ülkeleri izlemiştir.