Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB)

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB), ticareti geliştirme faaliyetleri, ihracata yönelik devlet yardımları, eğitim, seminer ve konferans düzenlenmesi, dâhilde işleme rejimi ve ihracatın desteklenmesi ve geliştirilmesi konusundaki hizmet ve görevler çerçevesinde üyelerini desteklemektedir.

Uludağ İhracatçı Birlikleri bünyesinde 1987 yılında Bursa'da kurulan Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) 2023 yılı sonu itibariyle 203,3 milyon dolar ihracat rakamına ulaşmıştır.

UYMSİB, ihracatçıları bilgilendirmek adına yıl boyunca düzenlediği çeşitli seminer ve paneller aracılığıyla üreticilerin ve ihracatçıların bir araya gelmesini sağladığı gibi, çeşitli ürün ihracında yaşadığı sorunları tespit ederek, çözüm önerilerinin dile getirilmesi ve çözüme ilişkin uygulamaların hayata geçirilmesi için etkin bir rol oynamaktadır.

2023 yılı itibariyle UYMSİB ihracatı bir önceki yıla göre değer bazında %40,5 oranında artışla 203,3 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Ürün grubu bazında gerçekleştirdiğimiz ihracat rakamlarına bakıldığında; öne çıkan ihraç kalemlerimiz arasında siyah zeytin, kiraz vişne, Bursa siyah inciri, domates, armut, biber, şeftali, nar, yeşil zeytin, mandarin, limon, ayva, kabak ve diğer taze meyveler gelmektedir. En önemli ihracat pazarlarımız başta Almanya olmak üzere, Hollanda, Birleşik Krallık, Rusya Federasyonu, Romanya, Avusturya, Polonya, İsveç, İsviçre, Hong Kong, Fransa, Birleşik Devletler ve Bulgaristan'dır. Avrupa Birliği Ülkeleri ihracatımızda en önemli paya sahiptir. Avrupa Birliği Ülkelerini sırasıyla; Diğer Avrupa Ülkeleri, Bağımsız Devletler Topluluğu, Ortadoğu Ülkeleri, Uzakdoğu Ülkeleri, Kuzey Amerika Serbest Ticaret, Afrika Ülkeleri, Diğer Asya Ülkeleri, Okyanusya Ülkeleri, Serbest Bölgeler ve Diğer Amerikan Ülkeleri izlemiştir.

UYMSİB olarak bilgilendirme toplantıları, ihracatın arttırılması amacıyla sektör temsilcilerinin bir araya geldiği değerlendirme toplantıları, sektör paydaşları ile iş birliği ve koordinasyon sağlanması çalışmaları, sektörel seminer, toplantılar, ticaret heyetleri, paneller gibi etkinliklerin organize edilmesine dair çalışmalar yapılmaktadır. 2024 yılında da sektör ihracatının arttırılması için çalışmalarımız devam edecektir.

 

www.yms.gov.tr