Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB)

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB), ticareti geliştirme faaliyetleri, ihracata yönelik devlet yardımları, eğitim, seminer ve konferans düzenlenmesi, dâhilde işleme rejimi ve ihracatın desteklenmesi ve geliştirilmesi konusundaki hizmet ve görevler çerçevesinde üyelerini desteklemektedir.

Uludağ İhracatçı Birlikleri bünyesinde 1987 yılında Bursa'da kurulan Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) 2021 yılı sonu itibariyle 159,5 milyon dolar ihracat rakamına ulaşmıştır..

UYMSİB, ihracatçıları bilgilendirmek adına yıl boyunca düzenlediği çeşitli seminer ve paneller aracılığıyla üreticilerin ve ihracatçıların bir araya gelmesini sağladığı gibi, çeşitli ürün ihracında yaşadığı sorunları tespit ederek, çözüm önerilerinin dile getirilmesi ve çözüme ilişkin uygulamaların hayata geçirilmesi için etkin bir rol oynamaktadır.

2021 yılı itibariyle UYMSİB ihracatı bir önceki yıla göre değer bazında % 9 yükselişle 159,5 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Ürün grubu bazında gerçekleştirdiğimiz ihracat rakamlarına bakıldığında; öne çıkan ihraç kalemlerimiz arasında zeytin, yaş meyvede kiraz ve bölgesel ürünümüz olan Bursa Siyah İnciri, armut, nar, şeftali ve mandarin; ayrıca yaş sebzede domates, hıyar-kornişon, biber ve soğan ve gelmektedir. En önemli ihracat pazarlarımız başta Almanya olmak üzere, Hollanda, Rusya Federasyonu, Romanya, Birleşik Krallık, Avusturya, Fransa, Hong Kong, İsviçre ve Birleşik Devletler'dir. Avrupa Birliği Ülkeleri ihracatımızda en önemli paya sahiptir. Avrupa Birliği Ülkelerini sırasıyla; Diğer Avrupa Ülkeleri, Bağımsız Devletler Topluluğu, Uzakdoğu Ülkeleri, Ortadoğu Ülkeleri, Kuzey Amerika Serbest Ticaret, Diğer Asya Ülkeleri, Afrika Ülkeleri, Okyanusya Ülkeleri, Serbest Bölgeler ve Diğer Amerikan Ülkeleri izlemiştir.

UYMSİB olarak bilgilendirme toplantıları, ihracatın arttırılması amacıyla sektör temsilcilerinin bir araya geldiği değerlendirme toplantıları, sektör paydaşları ile iş birliği ve koordinasyon sağlanması çalışmaları, sektörel seminer, toplantılar, ticaret heyetleri, paneller gibi etkinliklerin organize edilmesine dair çalışmalar yapılmaktadır. 2022 yılında da sektör ihracatının arttırılması için çalışmalarımız devam edecektir.

 

 

www.yms.gov.tr