Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB)

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB), ticareti geliştirme faaliyetleri, ihracata yönelik devlet yardımları, eğitim, seminer ve konferans düzenlenmesi, dâhilde işleme rejimi ve ihracatın desteklenmesi ve geliştirilmesi konusundaki hizmet ve görevler çerçevesinde üyelerini desteklemektedir.

Uludağ İhracatçı Birlikleri bünyesinde 1987 yılında Bursa'da kurulan Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) 2019 yılı sonu itibariyle 128,9 milyon dolar ihracat rakamına ulaşmıştır.

UYMSİB, ihracatçıları bilgilendirmek adına yıl boyunca düzenlediği çeşitli seminer ve paneller aracılığıyla üreticilerin ve ihracatçıların bir araya gelmesini sağladığı gibi, çeşitli ürün ihracında yaşadığı sorunları tespit ederek, çözüm önerilerinin dile getirilmesi ve çözüme ilişkin uygulamaların hayata geçirilmesi için etkin bir rol oynamaktadır.

2019 yılı itibariyle UYMSİB ihracatı bir önceki yıla göre değer bazında %-1,5 düşüşle  128,9 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Ürün grubu bazında gerçekleştirdiğimiz ihracat rakamlarına bakıldığında; öne çıkan ihraç kalemlerimiz arasında zeytin, yaş meyvede kiraz ve bölgesel ürünümüz olan Bursa Siyah İnciri, nar, elma, armut ve ayva ayrıca yaş sebzede biber, domates, patates ve hıyar-kornişon gelmektedir. En önemli ihracat pazarlarımız başta Almanya olmak üzere, Hollanda, Birleşik Krallık, Rusya Federasyonu, Romanya, Fransa, Avusturya, Suriye, Birleşik Devletler ve İsviçre'dir.  Avrupa Birliği Ülkeleri ihracatımızda en önemli paya sahiptir. Avrupa Birliği Ülkelerini sırasıyla; Bağımsız Devletler Topluluğu, Diğer Avrupa Ülkeleri, Diğer Asya Ülkeleri, Kuzey Amerika Serbest Ticaret, Ortadoğu Ülkeleri, Diğer Amerikan Ülkeleri, Afrika Ülkeleri, Okyanusya Ülkeleri, Uzakdoğu Ülkeleri ve Serbest Bölgeler izlemiştir.

UYMSİB olarak bilgilendirme toplantıları, ihracatın arttırılması amacıyla sektör temsilcilerinin bir araya geldiği değerlendirme toplantıları, sektör paydaşları ile iş birliği ve koordinasyon sağlanması çalışmaları, sektörel seminer, toplantılar, paneller gibi etkinlikler organize edilmesi çalışmaları yapılmaktadır. 2020 yılında da sektör ihracatının arttırılması için çalışmalarımız devam edecektir.

 

 

www.yms.gov.tr