Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB), ticareti geliştirme faaliyetleri, ihracata yönelik devlet yardımları, eğitim, seminer ve konferans düzenlenmesi, dâhilde işleme rejimi ve ihracatın desteklenmesi ve geliştirilmesi konusundaki hizmet ve görevler çerçevesinde üyelerini desteklemektedir.

Uludağ İhracatçı Birlikleri bünyesinde 1987 yılında Bursa'da kurulan Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) günümüze değin ihracatını arttırmayı hedefleyen anlayışıyla ülke ihracatına önemli bir katkı koyan birlik olmuştur.

UYMSİB, üyelerini bilgilendirmek adına yıl boyunca düzenlediği çeşitli seminer ve paneller aracılığıyla üreticilerin ve ihracatçıların bir araya gelmesini sağladığı gibi, çeşitli ürün ihracında yaşanan sorunların belirlenmesi yanında, çözüm önerilerinin dile getirilmesi ve çözüme ilişkin uygulamaların hayata geçirilmesi için etkin bir rol oynamaktadır.

UYMSİB'nin geçtiğimiz yıl içinde yaşanan iklimsel sorunlara bağlı olarak ihracatı bir önceki yıla göre değer bazında %9,2 düşüşle 144,8 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Ürün grubu bazında gerçekleştirdiğimiz ihracat rakamlarına bakıldığında; öne çıkan ihraç kalemlerimiz arasında siyah ve yeşil zeytin, Bursa siyah inciri, kiraz vişne, domates, armut, şeftali, biber, nar, mandarin,  ayva, limon, elma ve kayısı gelmektedir. En önemli ihracat pazarlarımız Avrupa birliğinde başta Almanya Romanya, Fransa, Avusturya, İsviçre, Bulgaristan, İsveç Hollanda, Fransa, Avusturya, İsviçre, Bulgaristan, İsveç, Birleşik Krallık gelmekte ve yine önemli bir pazarımız Rusya Federasyonu, Ortadoğu ülkeleri ve Uzakdoğu'da Hong Kong'dur. Avrupa Birliği Ülkeleri ihracatımızda en önemli paya sahiptir.

Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği olarak,  küresel çapta gıdaya olan talep artışı devam edeceği bilinciyle,  mevcut pazarlarımızla ticaret hacmini artırmanın yanı sıra yeni pazarlarda da etkin olmak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geçtiğimiz yıl en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz kiraz, vişne, zeytin,  incir, ayva, armut, şeftali,  gibi ürünlerin dünya pazarlarında bilinirliğini artırmaya devam ediyoruz.

Bursa Siyahı İnciri'ni Uzakdoğu ve daha birçok ülkeye tanıtmak için çalışmalar gerçekleştirdik. Yaş meyve sebze sektörü için önemli bir ithalatçı ülke konumunda olan Kanada pazarında Bursa Siyah İnciri ve Ayva hedef ürün grupları ile 4 yıllık Turquality Projesine başladık. Birlik olarak 2022 yılında Bursa'nın simgesi haline gelen ve coğrafi işaret tesciline sahip “Bursa Siyah İnciri'nin dünyaya tanıtılması amacıyla “Bursa Siyahının Bilinirliğinin Çeşitli Coğrafyalarda Artırılması UR-GE Projesi”ni gerçekleştirdik.

UYMSİB geçtiğimiz yıllardaki faaliyetlerimiz olan, bilgilendirme toplantıları, ihracatın arttırılması amacıyla sektör temsilcilerinin bir araya geldiği değerlendirme toplantıları, sektör paydaşları ile iş birliği ve koordinasyon sağlanması çalışmaları, sektörel seminer, toplantılar, ticaret heyetleri, paneller gibi etkinliklerin organize edilmesine dair çalışmaları önümüzdeki yıllarda da sürdürmeye devam edecektir.

 www.yms.gov.tr