Avrupa Birliği Kurumları

Üye Ülkeler, ortak menfaat içeren belirli konulardaki kararların Avrupa düzeyinde demokratik olarak alınabilmesi için egemenliklerinin bir kısmını devrettikleri ortak kurumlar kurmuşlardır. Bu sayede, birbiriyle bağlantılı modern dünyanın pek çok problemi ile ulusal yerine bölgesel düzeyde daha iyi mücadele edilir. AB politikaları, üç temel kurum tarafından alınan kararlar sonucu belirlenir:

  • AvrupaBirliğiKonseyi (üye devletleri temsil eder);
  • Avrupa Birliği Parlamentosu (vatandaşları temsil eder); ve
  • Avrupa Komisyonu (ortak Avrupa menfaatini gözeten siyasi olarak bağımsız organ).

Bu kurumsal üçgen, AB'nin her yerinde uygulanan yasa ve politikaları oluşturur. Prensipte yeni yasaları öneren Komisyon'dur, fakat bunları kanunlaştıran Parlamento ve Konsey'dir. Avrupa Adalet Divanı ‘Avrupa Hukuku'nu gözetir ve Avrupa Birliği Sayıştayı Birliğin faaliyetlerinin finansmanını kontrol eder.

 

AVRUPABİRLİĞİKONSEYİ

Görevi:

Üyeülkeleri temsil eder; AB'nin yasama koludur (bazı alanlarda da yürütme koludur)

Üyeleri:

Her bir AB ülkesinden bir bakandan oluşur

Başkanlık:

Her altı ayda bir dönüşümlüdür

İnternet:

http://www.consilium.europa.eu/

 

AVRUPA BİRLİĞİ PARLAMENTOSU

Görevi:

AB'nin doğrudan seçilmiş yasama organı

Gelecek Seçim:

Haziran 2014
İnternet:

http://www.europarl.europa.eu

 

AVRUPA KOMİSYONU

Görevi:

AB'nin yürütme kolu ve yasama tekliflerinin çıkış noktası

Üyeleri:

27: Her üye ülkeden bir kişi
İnternet:

http://ec.europa.eu

 

AVRUPA ADALET DİVANI

Görevi:

Gelen dava dosyalarına yasal hükümler vermek

Adalet Divanı:

Her bir AB ülkesinden bir yargıç sekiz kanun sözcüsü
Birinci derece mahkemesi:

Her AB ülkesinden en az bir yargıç

İnternet:

http://www.curia.europa.eu/en/index.htm

 

AVRUPA BİRLİĞİ SAYIŞTAYI

Görevi:

AB fonlarının kullanımını denetlemek

Üyeler:

Her AB ülkesinden bir üye
İnternet:

http://www.eca.europa.eu/

 

Bu temel kurumların yanı sıra önemli görevleri olan kurumlar:

Avrupa Ombudsmanı (http://www.ombudsman.europa.eu) : AB kurumları ve organları hakkında kötü yönetimle ilgili şikâyetleri soruşturur.

 

Kaynak: AB Türkiye Delegasyonu