"Hariçte Isleme Izin Belgesi" Almak Veya Kapatmak Için Gerekli Belgeler

"HARIÇTE ISLEME IZIN BELGESI" ALMAK IÇIN GEREKLI BELGELER

 • DILEKÇE (IMZA SIRKÜLERINDE YER ALAN YETKILILERIN ADI VE SOYADI BELIRTILEREK IMIZALANMIS)
 • HARIÇTE ISLEME PROJE FORMU. (EK-3)
 • ITHAL ÜRÜNLERI ILE ILGILI HAMMADDE SARFIYAT TABLOSU (EK-4 )
 • TICARET SICIL GAZETESI ASLI, VEYA NOTER TASDIKLI ÖRNEGI
 • IMZA SIRKÜLERI (NOTER TASDIKLI)
 • YURTDISINDA ISLEME FAALIYETI YAPACAK FIRMA HAKKINDA BILGI
 • SON ÜÇ AYDA KAPATILAN BELGELERE ILISKIN KAPATMA YAZILARI FOTOKOPILERI,KAPATMA MÜRACAATI YAPILAN BELGELERE ILISKIN M ÜRACAAT YAZILARI FOTOKOPILERI ILE TAAHHÜT HESABI KAPATILMAMISHARIÇTE ISLEME IZINBELGELERI KAPSAMINDA GERÇEKLESEN IHRACAT VE ITHALAT LISTELERI

NOT :

 1. FIRMANIN ÖNCEKI DOSYASINDA BULUNAN SÜRESI GEÇERLI BILGI VE BELGELER TEKRAR ISTENMEZ.
 2. PROJENIN ÖZELLIGINE GÖRE EK BILGI VE BELGE ISTENEBILIR.

"HARIÇTE ISLEME IZIN BELGESI" KAPATMAK IÇIN GEREKLI BELGELER

 • HARIÇTE ISLEME IZIN BELGESI ASLI
 • GÜMRÜK BEYANNAME ASILLARI
 • İTHAL ÜRÜNLERİ İLE İLGİLİ HAMMADDE SARFİYAT TABLOSU (EK-9 VEYA İTHAL KONUSUNA UYGUN OLARAK HAZIRLANACAK SARFİYAT HESABI)
 • GEÇICI IHRACAT LISTESI (EK-8)
 • ITHALAT LISTESI (EK-7)

NOT :

GEREKLI GÖRÜLMESI HALINDE MÜSTESARLIK VE/VEYA IHRACATÇI BIRLIKLERIGENEL SEKRETERLIGINCE YUKARIDAKI BILGI VE BELGELER DISINDA BILGI VEBELGE ISTENEBILIR