Ticaret Bakanlığına Müracaatta Bulunulması Gereken Durumlar

UNVAN/NEVİ/TÜR/VERGİ NO DEĞİŞİKLİĞİ DURUMUNDA YAPILMASI GEREKENLER

 -İhracat Genel Müdürlüğü kep adresine ticaretbakanligi@hs01.kep.tr ekli belgelerle bildirim yapılması gerekmektedir.

Konu başlığına yeşil pasaport yazılması önemlidir.

 Ekler:

- Dilekçe

- Ticaret Sicil Gazetesi (Unvan değişikliğini gösteren)

- İmza Sirküleri

- Eski ve Yeni Vergi Levhası

Ayrıca bu bildirimin UİB Online Portalı üzerinden Genel Sekreterliğimize de yapılması gerekmektedir.