Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri 1-2-3

  • UİB'DEN ÜYELERİNE DIŞ TİCARET BİLGİLENDİRME SEMİNERİ
  • UİB ÜYELERİNE İHRACAT POTANSİYELLERİNİ ARTIRACAK BİLGİLENDİRME SEMİNERİ

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB), üyelerine yönelik Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri düzenledi. UİB'in ev sahipliğinde ve Ticaret Bakanlığı, TOBB, TİM ile OSBÜK koordinasyonunda online olarak gerçekleştirilen seminer 3 gün sürdü.

Üyelerinin ihracat potansiyelini ve yurt dışı pazarlardaki rekabet güçlerini artırmayı ve yeni

pazarlara açılmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen seminerde Ticaret Bakanlığı tarafından sağlanan devlet yardımları, Bakanlığın güncel online hizmetleri ve günümüz dış ticaretinin en önemli konuları ele alındı.

UİB üyeleri seminerle deneyimli uzmanların sunumlarını izleme, bilgilerini geliştirme ve uygulamada karşılaşılan sorunlara yanıt alma olanağı buldu.

Seminerin ilk gününde; Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Vekili Ebru Gülsoy Rojas Atencıo, “Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY'nin Desteklenmesi ile Yurt Dışı Birim Marka ve Tasarım Destekleri”; Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Cavide Topbaş, “Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi, Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği, E- Ticaret Sitelerine Üyelik Desteği, Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi”; Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Ticaret Uzmanı Ali Erdal, “Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesi”; Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü Ticaret Uzmanı Sümeyra Atılgan, “İhracatta Sağlanan Devlet Yardımları (Hizmet İhracatı); Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Ticaret Uzmanı Onur Tekyıldız, “Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimleri” konularında bilgi verdi.

Etkinliğin ikinci günde Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Ticaret Uzmanı Nurullah Asım Akbulut, “Pazara Giriş Engelleri ve Çözüm Yolları”; Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü Ticaret Uzmanı Taha Alperen Salar, “Ticarette Teknik Engeller”; Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü Ticaret Uzman Yardımcısı Ahmet Alperen Karabulut, “7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu”; Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü Ticaret Uzmanı Merve Yalçın Erdil, Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü Ticaret Uzmanı Merve Bayata ve Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü Ticaret Uzman Yardımcısı Kubilay Uygur, “İthalatta Ticaret Politikası Önlemleri”; WORLDEF Genel Müdürü Orxan İsayev, “E-Ticaret / E-İhracat Uygulamaları” konu başlıkları altında UİB üyelerine sunum yaptılar.

Seminer; Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü Ticaret Uzmanı Ali Murat Pala'nın, “İhracatta Gümrük Mevzuatı ve Uygulamaları”; Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü Ticaret Uzmanı Mustafa Özgün'ün, “Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması”; Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Ticaret Uzman Yardımcısı Muhammed Burak Özgör'ün, “Serbest Ticaret Anlaşmaları ve Dış Ticarete Sağladığı Fırsatlar” ve Ticaret Bakanlığı Sao Paulo Ticaret Ataşesi Cansu Dinçer Zeybek'in “Brezilya Pazarına İhraç İmkanları” sunumlarıyla son buldu.