YEŞİL PAZAR DÜNYADA HIZLA BÜYÜYOR…


18.05.2011

ENDÜSTRİYEL DANIŞMAN
HÜDAİ KARA: YENİ ÜRÜN GELİŞTİRMEDE ENERJİ, SU VE
KİMYASAL TÜKETİMİNİ HESAPLAYARAK YAPILAN ÜRETİM VE PAZARLAMA BÜYÜK ÖNEM
TAŞIYOR…

KARA:
SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM İÇİN BİR ÜRÜN VEYA HİZMETİN YAŞAM DÖNGÜSÜ, "BEŞİKTEN
MEZARA” KADAR OLAN YOLCULUĞU ÇOK ÖNEMLİ…

 BURSA
-

Dünyada hızla büyüyen "Yeşil Pazar”, firmaları
çevre dostu üretime zorluyor. Uluslararası rekabette yenilikçi ürünlerle
pazar paylarını artırmaya çalışan Türk firmaları, tüketiciden gelen baskının da
etkisiyle yükselen "Yeşil Pazar”dan daha fazla pay alabilmek için yeni trende
ayak uydurmaya çalışıyor.


Uludağ İhracatçı
Birlikleri (UİB), bugün dünyada birçok şirketin üretim süreçlerinde, iş yapma
şekillerinde, hatta iş ortamlarında başlatmış olduğu yeşil değişimi, "Bursa
Bölgesi Tekstil ve Hazır Giyim Üreticilerinin Yaşamsal Döngü Değerlendirmesi
Yöntemi İle Çevresel Yüklerinin Hesaplanması, Eko-Etiket Alt Yapısının
Oluşturulması” projesi kapsamında düzenlediği ‘Tekstilde Sürdürülebilir Üretim'
Semineri ile mercek altına aldı.


Uludağ Tekstil
İhracatçıları Birliği'nin (UTİB), Bursa Tekstil ve Konfeksiyon Ar-Ge Merkezi
(BUTEKOM) ve Bursa Teknik Üniversitesi işbirliği, Bursa Eskişehir Bilecik
Kalkınma Ajansı (BEBKA) desteğiyle düzenlediği ‘Tekstilde Sürdürülebilir Üretim'
Semineri UİB' de gerçekleştirildi.


UTİB'in ‘Bursa
bölgesi tekstil ve hazır giyim üreticilerinin yaşamsal döngü değerlendirmesi
yöntemi ile çevresel yüklerinin hesaplanması, eko-etiket alt yapısının
oluşturulması' projesi kapsamında düzenlediği ve tekstil, hazır giyim firma
temsilcilerinin katıldığı seminerde, "Yaşam döngüsü değerlendirmesi (YDD),
tekstil sektöründe YDD uygulamaları, AB Eko-Etiket nedir ve nasıl alınır?
Tekstil sektöründe AB Eko-Etiketi ve kriterler, tekstilde Eko-Etiket ve
fırsatlar ile karbon ayak izinin”, önemi ve ilgili yaptırımları konularında
katılımcılar bilgilendirildi.


YAŞAM DÖNGÜSÜ
BEŞİKTEN MEZARA KADAR OLAN BİR SÜREÇ


Seminerde, düşük
karbon teknolojilerinin getirilerek, sürdürülebilir üretim ve yaşam döngüsünün
devam etmesinin günümüzde giderek öne çıktığını kaydeden Endüstriyel Danışman
Hüdai Kara, yaşam döngüsü değerlendirmesinin, bir
ürün veya hizmetin yaşam döngüsü ile etkilerinin modellenmesi olduğunu ve
"beşikten mezara” kadar olan yolculuğunun tüm aşamalarını içerdiğini
söyledi.


Üretim
aşamalarını detaylara bölmenin, sınırlı olan hammaddelerin en etkin kullanımının
yanında, bunların sürdürülebilir kaynaklar ile gerektiğinde değiştirilmesine
olanak sağlayarak çevreye duyarlı üretim olanakları sunduğunu belirten Kara,
"Kısacası YDD, firmaların çevresel etkilerini kontrol altına alırken neye
odaklanması gerektiğini anlamada ve bu alandaki yatırımlarını şekillendirmede
iyi bir araçtır. Yeni ürün geliştirmede enerji, su ve kimyasal tüketimini
hesaplayarak pazarlamada bir araç olarak kullanma fırsatı doğurur”
dedi.

DÜNYADA
HER YIL BÜYÜMEKTE OLAN BİR YEŞİL PAZAR VAR


Uludağ
Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şule Altun da,
üzerinde bir çiçek amblemi bulunan bu etikete sahip ürünlerin, üretim ve tüketim
araçlarının çevreye saygılı olduğunun bir göstergesi olduğunu ifade etti. Yaşam
döngüsü değerlendirmesi çalışmalarının sonucunda elde edilen değerlerden
faydalanılarak AB Eko-Etiketi kıstasları geliştirildiği bilgisini veren
Altun,"Gönüllülük esasına dayanan ve tüketicilerin çevre dostu ürünlere
yönelmesini öngören bu sistemin ülkemizde uygulamasının başlaması ile birlikte,
üreticiler açısından da Eko-Etiketli ürünler için teşvik ve uluslararası
pazarlara girebilmede avantaj oluşturacaktır” diye
konuştu.

Dünyada
büyümekte olan bir yeşil pazarın varlığından bahseden Altun, firmalardan,
tedarikçilere ve tüketicilere kadar herkesin artık ürünlerin çevresel etkileri
konusunda bilgi sahibi olduklarını dile getirdi.

İlgili Fotoğraflar